Η πρόκληση της νησιωτικότητας να μετατραπεί σε ευκαιρία