Ανάδειξη των «βασιλικών τάφων» του Νταίρπφελντ στο Στενό Νυδριού