Πρόσκληση ενδιαφέροντος για στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο