Στην Λευκάδα η κινητή μονάδα πρόληψης καρκίνου της μήτρας