Ενίσχυση 23 εκατ. ευρώ στους δήμους για πυροπροστασία