Δελτίο τύπου κου Μαργέλη για την υποθαλάσσια σύζευξη