Συνάντηση Περιφερειάρχη με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εσωτερικών