Το χρέος και το χρέος της Αριστεράς- του Χ. Παπαδόπουλου