Ο αργαλειός της κυρά – Ευανθίας στο Κατωμέρι Μεγανησίου.