Πρόσωπα: Γιάννης Μεσσήνης… Ένα νέο αστέρι ανατέλλει…