Αποφάσεις 2ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2η/2011 (22/01/11)


3. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Πολιτιστικού Κέντρου Ταφίων Δήμου    Μεγανησίου. ( Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, 4 δημοτικοί σύμβουλοι και 3 δημότες )

Απόφαση: Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε 9μελές ΔΣ του Πολιτιστικού Κέντρου με την εξής σύσταση:

Ζαβιτσάνος Ευστάθιος (Δήμαρχος): Πρόεδρος

Καββαδά Έλλη (δημ.σύμβουλος): Αντιπρόεδρος

Πολίτης Νικόλαος (δημ.σύμβουλος): τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον δ.σ. Αργύρη Γεώργιο.

Αυγερινός Κων/νος (δ.σ.): τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον δ.σ Δάγλα Παναγιώτη

Πολίτη Βησσαρία (δ.σ.): τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον δ.σ. Κονιδάρη Άλκιμο

Μάλαμας Σπυρίδων (δ.σ.): τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον δ.σ. Φερεντίνο Θωμά

Ανδρέου Βησσαρίων (δημότης): τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον δημότη Ζαβιτσάνο Νικόλαο

Αυγερινού Ευφροσύνη (δημότισσα): τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον δημότη Καλλίνικο Γιώργο

Κανέλλος Κων/νος (δημότης): τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον δημότη Πάλμο Ευστάθιο

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ, με εξαίρεση το σκέλος των τριών δημοτών όπου ελήφθη κατά πλειοψηφία (8 υπέρ, 5 κατά). Κατά ψήφισαν οι 5 σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.

4. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Μ. σύμφωνα με την 141/08 απόφαση σύστασης της. ( Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, 1 Δ.Σ σύμβουλος και 4 δημότες)

Απόφαση: Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε 7μελές ΔΣ της ΚΟΙ.Δ.Ε.Μ. με την εξής σύσταση:

Πολίτη Βησσαρία (δ.σ.): Πρόεδρος

Πάλμου Ελένη (δημότισσα): Αντιπρόεδρος

Κονιδάρης Άλκιμος (δ.σ.): τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον δ.σ. Φερεντίνο Θωμά

Αργύρης Γιώργος (δ.σ.): τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον δ.σ. Πολίτη Νικόλαο

Θειακοδημήτρης Σπυρίδων (δημότης): τακτικό μέλος

Καββαδάς Κωνσταντίνος (δημότης): τακτικό μέλος

Λάζαρης Αριστοτέλης(δημότης): τακτικό μέλος

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

5. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.3852/10. (5 έως 11 μέλη).

Απόφαση: Το Δημ.Συμβούλιο συγκρότησε 7μελές ΔΣ με την εξής σύσταση:

Κονιδάρης Παναγιώτης (Πρόεδρος ΔΣ): Πρόεδρος

Κονιδάρης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος): τ.μέλος

Καββαδά Έλλη (δ.σ.): τ.μέλος

Πολίτης Νικόλαος (δ.σ.): τ.μέλος

Αυγερινός Κων/νος (δ.σ.): τ.μέλος

Καλλίνικος Στ. Γεώργιος (εκπρ.Συλλόγου Αλιέων): τ.μέλος

Κουτσαύτης Ελευθέριος (εκπρ.Συλλ.Γονέων κ’ Κηδεμόνων): τ.μέλος

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

6. Συγκρότηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.

Απόφαση: Το Δημ.Συμβούλιο συγκρότησε 7μελές ΔΣ με την εξής σύσταση:

Κονιδάρης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος): Πρόεδρος

Πολίτης Νικόλαος (δ.σ.)

Αργυρός Σπυρίδων (Πρ. Συλλόγου Γονέων κ’ Κηδεμόνων) με αναπληρώτρια την Δάγλα Ελένη.

Πολίτης Ανδρέας (Δ/ντης Β’θμιας) με αναπληρωτή τον Σγουρόπουλο Παναγιώτη (εκπαιδευτικός)

Δάγλας Παναγιώτης (Δ/ντης Α’θμιας) με αναπληρώτρια την Μάντζαρη Πανωραία (εκπαιδευτικός)

Ορφανού Ευαγγελία (νηπιαγωγός) με αναπληρώτρια την Θεοδωρίδου Ελένη (νηπιαγ.)

Δάγλας Ευστάθιος (μαθητής, πρ.15μελούς) με τον εκάστοτε αναπληρωτή του.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

7. Θεσμοθέτηση  Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόφαση: Το σώμα θεσμοθετεί επιτροπές ΔΣ, που θα στελεχώνονται από δημοτικούς συμβούλους και δημότες και θα έχουν εισηγητικό-συμβουλευτικό έργο προς το ΔΣ, για θέματα των αρμοδιοτήτων τους. Οι επιτροπές που θεσμοθετούνται είναι οι εξής:

-Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

-Επιτροπή Πρωτογενή Τομέα

-Επιτροπή Πολιτιστικών Υποδομών

Η συγκρότησή τους θα γίνει με νέα απόφαση του ΔΣ

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

8. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (άρθρο 6 του Ν.2527/97)

Απόφαση: Το ΔΣ ενέκρινε τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού, που θα ολοκληρωθεί μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι προσλήψεις αφορούν στις κενές θέσεις του Δήμου σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του, ήτοι:

-Μία (1) θέση ΤΕ Λογιστικής

-Μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής

-Μία (1) θέση ΔΕ Τεχνίτη γενικών καθηκόντων

-Μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικού

-Μία (1) θέση Χειριστή σκάφους

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

9. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205, του Ν.3584/07 και του άρθρου 21 του Ν.2190/94.

Απόφαση: Το ΔΣ ενέκρινε τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού, που θα ολοκληρωθεί μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι προσλήψεις αφορούν στις κενές θέσεις του Δήμου σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του, ήτοι:

-Μία (1) θέση καθαρίστριας

-Δύο (2) θέσεις εργατών

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

10. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, λόγω κατεπειγουσών αναγκών.(παρ.1 άρθρο 206 του Ν. 3584/2007)

Απόφαση: Το ΔΣ ενέκρινε τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού, που θα ολοκληρωθεί μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι προσλήψεις αφορούν στις κενές θέσεις του Δήμου σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του, ήτοι:

-Πέντε (5) θέσεις εργατών.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

11. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης, έτους 2011

Απόφαση: Οι τιμές των τελών της ύδρευσης παραμένουν ως έχουν. Αυξάνεται το πάγιο τέλος ύδρευσης από 4 ευρώ σε 5 ευρώ. Σε επόμενο ΔΣ θα συζητηθεί πιθανή αλλαγή των τετραμήνων.

Η απόφαση ελήφθη ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (8 υπέρ, 5 κατά). Κατά ψήφισαν οι 5 δημ. σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.

12. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας, έτους 2011

Απόφαση: Το τέλος ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας αναμορφώνεται ως εξής:

-Για το οικιακό ρεύμα, αυξάνεται από 0,52 σε 0,60 ευρώ ανά τετρ.μέτρο/ ετησίως.

-Για το επαγγελματικό ρεύμα, αυξάνεται από 1,25 σε 1,50 ευρώ ανά τετρ. μέτρο/ ετησίως.

Η απόφαση ελήφθη ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (8 υπέρ, 5 κατά). Κατά ψήφισαν οι 5 δημ. σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.

13. Καθορισμός εσόδων από παραλαβή λυμάτων.

Απόφαση: Το πάγιο ποσό για την παραλαβή λυμάτων από τον Δήμο μειώνεται από 50 ευρώ σε 30 ευρώ/ βυτίο.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

14. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών κοινοχρήστων χώρων, έτους 2011.

Απόφαση: Το ΔΣ επανακαθορίζει τις τιμές ενοικίασης κοινοχρήστων χώρων ανά ζώνη και συγκεκριμένα:

-1η ζώνη (Πεζόδρομοι εντός οικισμών Κατωμερίου και Σπαρτοχωρίου εκτός πλατεία Στεφάνι): 15 ευρώ/τ.μ./ετησίως

-2η ζώνη (Περιοχή Αρμυρά-Ρόκα-Σπήλια): 26 ευρώ/τ.μ. /ετησίως

-3η ζώνη (Παραλία Βαθέος): 26 ευρώ/τ.μ. /ετησίως

-4η ζώνη (Πλατεία Βαθέος): 26 ευρώ/ τ.μ. /ετησίως

-5η ζώνη (Περιοχές που δεν περιλαμβάνονται τις παραπάνω κατηγορίες): 15 ευρώ/ τ.μ.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

15. Καθορισμός τελών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Απόφαση: Το ΔΣ επανακαθορίζει τις τιμές τελών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας ως εξής:

-Ομπρέλες θαλάσσης κ’ ομπρελοξαπλώστρες: 30 ευρώ/τ.μ./ετησίως

-Ενοικίαση χώρων για θαλάσσια μέσα αναψυχής: τιμή εκκίνησης 500ευρώ

-Δραστηριότητες υπαίθριου και στάσιμου εμπορίου: α) Σπήλια-Αρμυρά: τιμή εκκίνησης 300 ευρώ, β) Λιμονάρι: 300 ευρώ

-Τοποθέτηση οικοδομικών υλικών: 1 ευρώ/τ.μ./ μήνα

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

16. Καθορισμός τελών διαφήμισης. (ν. 2946/2001)

Απόφαση: Θα ακολουθήσει κανονιστική απόφαση όπου θα καθορίζεται ο τρόπος διάταξης των διαφημιστικών πινακίδων και μέσων προβολής και το αντίτιμο ανά τετραγωνικό μέτρο/εβδομάδα. Η τιμή θα καθοριστεί στο χαμηλότερο, προβλεπόμενο από το νόμο, όριο.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

17. Επιβολή τέλους (0,5%) επί ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης κ.λ.π άρθρο 20 Ν.2593/97.

Απόφαση: Το ΔΣ ενέκρινε την εφαρμογή του τέλους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

18. Επιβολή τέλους (0,5%) παρεπιδημούντων άρθρο 20 Ν.2593/97.

Απόφαση: Το ΔΣ ενέκρινε την εφαρμογή του τέλους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

19. Καθορισμός θέσεων και ισάριθμων αδειών, που πρόκειται να χορηγηθούν το  έτος 2011  για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στους οικισμούς του  Δήμου Μεγανησίου  (σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 1.του Ν.2323/1995 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3190/2003 και το Ν.3377/2005)

Απόφαση: Ορίζεται

– μια θέση καντίνας στην περιοχή Αρμυρά-Σπήλια

– μια θέση καντίνας στην περιοχή Λιμονάρι

– μια θέση στην περιοχή Στεφάνι (καλαμπόκι κτλ)

-μια θέση στην παλιά πλατεία Κατωμερίου (καλαμπόκι κτλ)

-μια θέση στην γωνία πλατείας Βαθέος (καλαμπόκι, μαλλί της γριάς)

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

20. Αίτηση Κανέλλου Ανδρέα του Ιωάννη, σχετικά με μετατόπιση αγροτικού δρόμου.

Απόφαση: Το ΔΣ αποφασίζει τον χαρακτηρισμό του διανοιχθέντος δρόμου ως «δρόμου δουλείας» και την μελλοντική του μετατόπιση στα όρια του αγροτεμαχίου.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

21. Απόφαση για απαλλοτρίωση εδαφικής λουρίδας, εντός οικισμού Βαθέος (Βαλαριό) για διάνοιξη δρόμου.

Απόφαση: Το ΔΣ αποδέχεται την ανάγκη απαλλοτρίωσης συγκεκριμένης εδαφικής λωρίδας στη θέση Βαλαριό, και την αποζημίωση με το ποσό του 1 ευρώ ανά τετραγωνικό προς τους ιδιοκτήτες.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

22. Συγκρότηση  Επιτροπής Διαγωνισμού για την διεξαγωγή Δημοπρασιών του Ν. 3263/04. (τριμελής – υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους)

Απόφαση: Συγκροτείται 3μελής επιτροπή αποτελούμενη από τους:

– Ζαβιτσάνο Δημήτριο (ΠΕ Πολ.Μηχανικός Δήμου): Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Μπούρα Βασιλική (υπάλλ. Δήμου)

– Μάντζαρη Βησσαρία (ΔΕ1-Διοικητικού): μέλος, με αναπληρωτή τον Μάντζαρη Παναγιώτη (υπάλλ.Δήμου)

– Γαζή Ιωάννα (ΠΕ1 Διοικητ.-Οικονομ.): μέλος, με αναπληρωτή την Αργύρη Σοφία (υπάλλ.Δήμου)

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

23. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών, έτους 2011, των διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 11389/93.( τριμελής –υπάλληλοι )

Απόφαση: Συγκροτείται 3μελής επιτροπή αποτελούμενη από τους:

– Ζαβιτσάνο Δημήτριο, με αναπληρώτρια την Μάντζαρη Βησσαρία

– Μπούρα Βασιλική, με αναπληρώτρια την Γαζή Ιωάννα

-Μάντζαρης Πάνος, με αναπληρώτρια την Αργύρη Σοφία

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

24. Ορισμός μέλους του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της παραλαβής προμηθειών μη υπαγόμενων στις του ΕΚΠΟΤΑ διατάξεις.  (ν.2503/97, Π.Δ 28/80)

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει το μέλος του Κονιδάρη Αθανάσιο (αντιδήμαρχος), με αναπληρώτρια τη δ.σ. Καββαδά Έλλη

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

25. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,40 ευρώ. ( 2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους ) Π.Δ 28/80, Π.Δ 171/87

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει στην επιτροπή τα μέλη του

-Κονιδάρη Άλκιμο, με αναπληρώτρια την Πολίτη Βησσαρία

-Αυγερινό Κωνσταντίνο, με αναπληρωτή τον Πολίτη Νικόλαο

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

26. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας από  5.869,40 ευρώ μέχρι 8.804 ευρώ. ( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του ) Π.Δ 28/80, Π.Δ 171/87

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει το μέλος του Φερεντίνο Θωμά, με αναπληρώτρια την Καββαδά Έλλη.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

27. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας από  8.804 ευρώ μέχρι 293.470 ευρώ. ( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του ) Π.Δ 28/80, Π.Δ 171/87

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει το μέλος του Κονιδάρη Άλκιμο με αναπληρωτή τον Κονιδάρη Παναγιώτη.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

28. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας από  293.470 ευρώ και άνω .

( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του ) Π.Δ 28/80, Π.Δ 171/87

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει το μέλος του Μάλαμα Σπυρίδωνα, με αναπληρωτή του τον Μάντζαρη Δημήτριο.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

29. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων ( 2 δημ. σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους ) Αρθ. 186/ΔΚΚ

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει στην επιτροπή τα μέλη του

– Κονιδάρη Αθανάσιο, με αναπληρωτή του τον Κονιδάρη Παναγιώτη

– Δάγλα Παναγιώτη, με αναπληρωτή του τον Αυγερινό Κων/νο.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

30. Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής  δημοπρασιών του Δήμου για την εκμίσθωση ή εκποίηση ακινήτων. ( Δήμαρχος  και 2 δ.σ. με τους αναπληρωτές τους)  ΠΔ 270/81

Απόφαση: Το ΔΣ όρισε τα μέλη της επιτροπής (εκτός του προεδρεύοντος Δημάρχου):

– Μάλαμας Σπυρίδων, με αναπληρώτρια την Μάντζαρη Βησσαρία

– Αργύρης Γεώργιος με αναπληρωτή τον Αυγερινό Κων/νο.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

31. Ορισμός μελών Δ.Σ. για την συγκρότηση επιτροπής Κατάρτισης και τήρησης Κτηματολογίου.( 2 δ.σ. με τους αναπληρωτές τους ) ΑΡΘ.183/ΔΚΚ

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει στην επιτροπή τα μέλη του:

– Πολίτη Βησσαρία, με αναπληρωτή τον Μάντζαρη Δημήτριο

– Αυγερινός Κωνσταντίνος, με αναπληρωτή τον Δάγλα Παναγιώτη

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

32. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό. (2 δ.σ. -1 δημότης-1 υπάλληλος με τους αναπληρωτές ) Ν.2307/95

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει τα μέλη της επιτροπής ως εξής:

– Φερεντίνος Θωμάς (δημ.σ.): Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Καββαδά Έλλη

– Πολίτης Νικόλαος (δ.σ.): μέλος, με αναπληρωτή τον Δάγλα Παναγιώτη

– Αργύρη Αναστασία (δημότισσα): μέλος, με αναπληρωτή τον Βρεττό Κωνσταντίνο.

– Γαζή Ιωάννα (υπάλλ. Δήμου) με αναπληρώτρια τη Μάντζαρη Βησσαρία.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

33. Ορισμός εκπροσώπου (δημ. σύμβουλος) με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετάσχει ως μέλος  της γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων.

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει το μέλος του Κονιδάρη Άλκιμο, με αναπληρωτή τον Φερεντίνο Θωμά.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

34. Ορισμός εκπροσώπου (δ.σ) για τη συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιακών χώρων  ως πολυσύχναστων.

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει το μέλος του Φερεντίνο Θωμά, με αναπληρωτή τον Κονιδάρη Άλκιμο.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

35. Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή Ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων ( 2 δ.σ. με τους αναπληρωτές τους)

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει στην επιτροπή τους συμβούλους του:

– Για την Α/βαθμια: Πολίτη Βησσρία, με αναπληρώτρια την Καββαδά Έλλη.

– Για την Β/βαθμια: Αυγερινός Κων/νος, με αναπληρωτή τον Δάγλα Παναγιώτη.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

36. Ορισμός Ειδικού Οργάνου για την εκτέλεση της εντολής Σφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .( 2 δ.σ. και 1 υπάλληλος) άρθ. 80/ΔΚΚ

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει στην επιτροπή τους εξής:

-Κονιδάρη Αθανάσιο (αντιδημαρχο), με αναπληρωτή τον Μάλαμα Σπυρίδωνα.

– Αργύρη Γεώργιο (δ.σ.), με αναπληρωτή τον Δάγλα Παναγιώτη

– Μάντζαρη Παναγιώτη (υπάλληλο Δήμου)

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

37. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής του Άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ  αριθμ. 20 ( ΦΕΚ. 444Β /99) ΄΄Άδειες θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει το μέλος του Φερεντίνο Θωμά, με αναπληρωτή τον Κονιδάρη Άλκιμο.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

38. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής του Άρθρου 41 του Ν.1249/82: καθορισμός αντικειμενικών αξιών- Δ.Ο.Υ.

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει το μέλος του Μάλαμα Σπυρίδωνα, με αναπληρωτή τον Φερεντίνο Θωμά.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

(Πηγή: www.meganisi.org.gr)