Αποφάσεις 5ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις ΔΣ: Συνεδρίαση  5η /27-2-2011


1.Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Μεγανησίου οικονομικού έτους 2011.

(εισηγητής: η Οικονομική Επιτροπή)

Εισηγούμενος το θέμα ο κος Δήμαρχος είπε:

«Το ετήσιο σχέδιο δράσης, εμπεριέχει το σύνολο των δράσεων του Δήμου για το τρέχον έτος και το τεχνικό του πρόγραμμα είναι ένα μέρος αυτών των δράσεων. Ένα τέτοιο σχέδιο, προφανώς είναι ενταγμένο σε ένα μεσοπρόθεσμο πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο. Η φετινή συγκυρία των δημοτικών εκλογών αλλά και οι εν εξελίξει διαδικασίες του προγράμματος «Καλλικράτης», μετέθεσαν για αργότερα την σύνταξη ενός τέτοιου μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Όμως οι προγραμματικές θέσεις των δημοτικών παρατάξεων, που συμμετείχαν στις δημοτικές εκλογές, από μόνες τους καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό  το πλαίσιο και τους στόχους ενός μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Και βέβαια όλα αυτά σε ένα δυσχερές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση οικονομικό κλίμα. Σε κάθε περίπτωση το τρέχον έτος είναι μία μεταβατική περίοδος, που όμως το νέο Δημοτικό Συμβούλιο,  πρέπει να σηματοδοτήσει τις προτεραιότητες και τους στόχους του.

Τα προβλεπόμενα έσοδα του Δήμου για το2011 προϋπολογίζονται σε 2.223.372 ευρώ.

Είναι σαφές ότι έχουν προϋπολογιστεί στο μέγιστο των προσδοκιών μας, προκειμένου να προϋπολογιστούν έξοδα, όπως η μισθοδοσία των νέων προσλήψεων, που η εγγραφή τους στο προϋπολογισμό, είναι αναγκαία προϋπόθεση για να εγκριθούν, γι’ αυτό και  δεν είναι πραγματικά έξοδα του 2011.

Σε ότι αφορά τα λειτουργικά του έξοδα, ο Δήμος δεν έχει πρόβλημα, αφού τα τακτικά του έσοδα υπερκαλύπτουν τις λειτουργικές του ανάγκες και μάλιστα αφήνουν πλεόνασμα που το μεταφέρει στο επενδυτικό του πρόγραμμα.

Για το επενδυτικό του πρόγραμμα, το 2010, από 560.000 περίπου που ήταν τα προσδοκώμενα έσοδα από ΣΑΤΑ, μας αποδόθηκαν μόνο 350.000 και περιμένουμε την 4η δόση του 2010, η οποία λέχθηκε ότι θα μας δοθεί μέσα στο 2011. Αυτό εξηγεί και τις αυξημένες  ανειλημμένες υποχρεώσεις του Δήμου στο επενδυτικό του πρόγραμμα.

Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι από το 2009, έχει παγώσει το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, με αποτέλεσμα να έχουμε από αναδόχους έργων και μελετών απροθυμία εκτέλεσης των συμβατικών τους  υποχρεώσεων. Και βέβαια μας ακυρώθηκαν δύο μεγάλα έργα, περιφερειακή οδοποιία και ύδρευση συνολικού προϋπολογισμού 650.000 ευρώ. Αναμένουμε να ανοίξει το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ», το οποίο θα απορροφήσει τις ενταγμένες στο  ΘΗΣΕΑ δράσεις.

Για το έτος 2011, όπως μας υποχρεώνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ  Αριθμ. Πρωτ.: οικ.3966/24.1.2011 ΦΕΚ 141/9.2.2011) συντάσσουμε προϋπολογισμό με βάση τα έσοδα του 2010, τα οποία είναι μειωμένα σε ποσοστό 30% σε σχέση με τα έσοδα του 2009.

Για την σύνταξη του τεχνικού μας προγράμματος, μεταφέρουμε πιστώσεις από ιδίους πόρους στο ύψος των 214.286 ευρώ που μαζί με τα έκτακτα 613.000, ανέρχεται στο ποσόν των 827.214 ευρώ. Η φύση κυρίως των δράσεων καθόρισε και την πηγή χρηματοδότησης ( από ΣΑΤΑ ή ιδίους πόρους), αφού παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πολλές από τις προϋπολογισθέντες δράσεις του 2011 να μεταφερθούν για το έτος 2012, όπως για παράδειγμα η πληρωμή κάποιων μελετών.

Στη βάση όλων αυτών, για το τρέχον έτος μπαίνουν οι παρακάτω στόχοι:

Πρώτον: Η προσαρμογή του Δήμου στο νέο θεσμικό πλαίσιο, με την ανάπτυξη των αναγκαίων υπηρεσιών και υποδομών ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα.

Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, είχε επενδύσει σημαντικά στην μηχανογράφηση και ψηφιοποίηση του Δήμου και την εκπαίδευση του προσωπικού. Εντάχθηκε στη πληροφοριακή πλατφόρμα του syzefxis και υιοθέτησε τις εφαρμογές της. Ενέταξε το Δήμο στο εθνικό δημοτολόγιο, ίδρυσε ταμειακή υπηρεσία και προετοιμάστηκε για την ένταξη του Δήμου στον προληπτικό έλεγχο. Γι’ αυτό και σήμερα δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα προσαρμογής στο νέο θεσμικό πλαίσιο και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες επενδύσεις.

Παραμένουν όμως προτεραιότητα οι κτιριακές υποδομές του Δήμου, ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, η ανάγκη να ξαναδούμε την λειτουργία των ανταποδοτικών υπηρεσιών, των κανονιστικών αποφάσεων και βέβαια την δημιουργία ελεγκτικών μηχανισμών.

Δεύτερο: Το κλείσιμο των οικονομικών υποχρεώσεων του Δήμου, από την απρόσμενη περυσινή μείωση και κατακράτηση θεσμοθετημένων πόρων του. Αυτό σημαίνει ότι μειώνεται σημαντικά το επενδυτικό μας πρόγραμμα, αφού μέρος των φετινών πόρων διατίθενται για τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους.

Τρίτο: Διατηρούμε και ενισχύουμε την ΚΟΙΔΕΜ, ως φορέα δράσεων και προγραμμάτων στην πρόνοια, την υγεία, την παιδεία, τον αθλητισμό και το περιβάλλον. Διατηρούμε σε ένα υψηλό επίπεδο την χρηματοδότηση προς το Πολιτιστικό Κέντρο, για δράσεις στο πολιτισμό. Περιορίζουμε, αλλά διατηρούμε την δυνατότητα του Δήμου να παρεμβαίνει στην αναπτυξιακή διαδικασία του Νησιού μας και την συμμετοχή του στην διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, την οργάνωση της «ρεγκάτας» του Ιονίου, την τουριστική προβολή και παρουσίας του στα κεντρικά φόρουμ.

Τέταρτο: Διατηρούμε και ενισχύουμε την έρευνα και μελέτη των πολιτιστικών και φυσικών μας πόρων, σε συνεργασία με διεπιστημονικές ομάδες των Πανεπιστημίων της χώρας και ειδικότερα για την αρχαιολογία, την βιοποικιλότητα και τον θαλάσσιο πλούτο της περιοχής μας. Στοιχεία αναγκαία και απαραίτητα για την χωροθέτηση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού και γενικότερα για την  αειφόρο ανάπτυξη του Νησιού μας και την καλύτερη τεκμηρίωση των προτάσεων του ΣΧΟΟΑΠ.

Πέμπτο: Προχωράμε στην πρόσληψη ειδικών συνεργατών (μηχανικού, νομικού) που θα μαζί με τις ειδικές ομάδες δουλειάς, θα προωθήσουν και θα ωριμάσουν τα κρίσιμα και μεγάλα έργα του Νησιού μας.

Έκτο: Με το τεχνικό μας πρόγραμμα:

α. Συνεχίζουμε την προσπάθεια ωρίμανσης των μεγάλων και κρίσιμων έργων περιβάλλοντος και την ολοκλήρωση σημαντικών έργων.

β. Αντιμετωπίζουμε κρίσιμα θέματα της ύδρευσης της καθαριότητας και της καθημερινότητας.

γ. Περιορίζουμε στις απαραιτήτως αναγκαίες τις παρεμβάσεις εντός οικισμών, δίνουμε όμως την δυνατότητα,  έστω και με μικρό προϋπολογισμό, στα τοπικά συμβούλια να διαχειριστούν τα μικροζητήματα των οικισμών τους με την υποστήριξη των συνεργείων του Δήμου.

Τέλος διατηρούμε στο ακέραιο τις απαιτήσεις μας προς την Περιφέρεια Ιονίων, να ολοκληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας στα έργα που αφορούν το επαρχιακό δίκτυο Βαθύ – Κατωμέρι, και την οδική σύνδεση του λιμένα Βαθέος με το Επαρχιακό δίκτυο (Ριζοβάνι)».

Η υπάλληλος του Δήμου κα Μάντζαρη έκανε κατόπιν αναλυτική παρουσίαση του προϋπολογισμού.

Η επικεφαλής δ.σ. της Αντιπολίτευσης κα Καββαδά Αικατερίνη δήλωσε:

«Ένας προϋπολογισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει τον συνολικό σχεδιασμό του Δήμου, να επιλύει τα κυρίαρχα προβλήματα που ταλανίζουν την τοπική κοινωνία, να είναι διατυπωμένος με σαφήνεια και διαφάνεια και να φροντίζει να μην κατασπαταλάει το δημόσιο χρήμα. Αυτός εδώ ο Προϋπολογισμός δεν έχει κανένα απ’ όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Σε μια περίοδο δύσκολη οικονομικά για τη χώρα, θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη οικονομία στους πόρους του Δήμου, αξιοποιώντας Ευρωπαϊκά και άλλα Προγράμματα, εκμετάλλευση ανθρώπινου δυναμικού από τις υπηρεσίες εκτός δήμου (για μελέτες κ.ά.), αξιοποίηση των ντόπιων επιστημόνων που επιθυμούν να συμμετέχουν αφιλοκερδώς στο έργο της δημοτικής αρχής και σεβασμός στην άποψη και τις προτάσεις της Αντιπολίτευσης, πράγμα που δεν είδαμε. Για αυτούς τους λόγους και επιπρόσθετα για όσους αναπτύξαμε στη συζήτηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα (λάθος ιεράρχηση, κατά την άποψή μας, έργων, κατάτμηση έργων, διαφάνεια, αξιοποίηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού σε μια λογική νοικοκυρέματος και οικονομίας, αξιοποίηση Προγραμμάτων), η παράταξή μου θα καταψηφίσει το σχέδιο για τον Προϋπολογισμό, όπως αυτό κατατέθηκε».

Κατόπιν έλαβαν το λόγο οι δημοτικοί σύμβουλοι και τέλος κάποιοι εκ των πολιτών.

Απόφαση: Το ΔΣ ενέκρινε τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 και τον υπερψήφισε.

Η απόφαση ελήφθη ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (8 υπέρ, 5 κατά)

Κατά της απόφασης ψήφισαν οι πέντε δ.σ. της Αντιπολίτευσης.

 

Στο site του Δήμου Μεγανησίου  www.meganisi.gov.gr σε μορφή tiff τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού για το 2011, εδώ.

(Σημ: Για να ανοίξετε το αρχείο κάντε κλικ στο εικονίδιο. Όταν δείτε το μαύρο πλαίσιο κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε «αντικείμενο πακέτο-ενεργοποίηση περιεχομένων»)

Στην ανάλυση των εξόδων του προϋπολογισμού ενσωματώνεται και το Τεχνικό Πρόγραμμα:

Έσοδα από ΣΑΤΑ 613.000Ευρώ

Έσοδα από ιδίους πόρους 214.177,24Ευρώ

(Πηγή: www.meganisi.gov.gr )

Μετά το πέρας της συνεδρίασης ομάδα Μεγανησιωτών που ήρθε από την Αθήνα για να παραστεί στο ΔΣ εκπροσωπώντας την «Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μεγανησίου», ζήτησε το λόγο. Μίλησε ο κος Νίκος Κονιδάρης εκθέτοντας εν συντομία τις αρχές της «ΚΕΠ» και την βούλησή της να βοηθήσει το Συμβούλιο στο δύσκολο, όπως είπε, έργο του. Εν συνεχεία ο Πρόεδρος του ΔΣ ανέγνωσε την ανοιχτή επιστολή που είχε κατατεθεί στο ΔΣ. Η επιστολή έχει δημοσιευτεί εδώ.