Καμία Μεταβολή στις Σχολικές Μονάδες Μεγανησίου.

 

Σε δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας, ανακοινώθηκαν οι Συνενώσεις- Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2011 – 2012. Αναλυτικά οι καταστάσεις στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/.

Στο Μεγανήσι – όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο – δεν έγινε καμία μεταβολή στις σχολικές μονάδες. Στη Λευκάδα είχαμε την κατάργηση του Γενικού Λυκείου Καρυάς, κάτι που συζητιόνταν ευρέως, αφού και για τις τρεις τάξεις ο αριθμός των μαθητών κυμαίνονταν από 15 έως 20. Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση συνενώθηκαν:  Το 4/Θ Δ.Σ. Καρυάς Λευκάδας με το 6/Θ Δ.Σ. Σφακιωτών Λευκάδας σε 6/Θ Δ.Σ. Σφακιωτών Λευκάδας.   Και το 4/Θ Δ.Σ. Αγίου Πέτρου Λευκάδας με το 4/Θ Δ.Σ. Βασιλικής Λευκάδας σε 6/Θ Δ.Σ. Βασιλικής Λευκάδας.