Ερώτηση προς την Υπουργό ΠΕΚΑ κ’ δελτίο τύπου για το νοσοκομείο, βουλευτή κου Μαργέλη

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ: 

Την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

   κ. Τίνα Μπιρμπίλη

Τον Υπουργό Οικονομικών

   κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

ΘΕΜΑ: «Άρση ανισοτήτων και στρεβλώσεων από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3843/2010 για το ειδικό πρόστιμο διατήρησης για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος».

       Στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3843/2010 προβλέπεται ο τρόπος υπολογισμού του ειδικού προστίμου διατήρησης για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου προβλέπεται ότι σε περίπτωση που δεν έχει καθορισθεί τιμή ζώνης στην περιοχή του ακινήτου, καθώς και στις περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμών, ο υπολογισμός της αξίας του χώρου γίνεται με βάση την ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον πρωτοβάθμιο ΟΤΑ και εάν δεν έχει καθοριστεί η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο νομό.

      Στο Νομό μας, ενδεχομένως και σε άλλους νομούς, επειδή σε αρκετές περιοχές δεν έχουν καθορισθεί τιμές ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, η εφαρμογή της  συγκεκριμένης διάταξης  για τον υπολογισμό του ειδικού προστίμου διατήρησης των χώρων σε συνδυασμό με την νέα αρχιτεκτονική του προγράμματος «Καλλικράτης», έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Προβλήματα που εντοπίζονται κυρίως σε Δήμους που έχουν προέλθει από καταργήσεις και συνενώσεις παλαιών δήμων και κοινοτήτων. Σε αυτούς τους νέους Καλλικρατικούς Δήμους, όπως είναι και αυτός της Λευκάδας, ο υπολογισμός του ειδικού προστίμου, έτσι όπως καθορίζεται από την εν λόγω διάταξη του Ν.3843, καθίσταται προβληματικός αφού από την 1/1/2011 θα γίνεται πλέον με βάση την ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην έδρα του νέου Καλλικρατικού Ο.Τ.Α. (και όχι του παλιού Δήμου) με αποτέλεσμα:

  • Την άνιση μεταχείριση και αντιμετώπιση των πολιτών ακόμα και σε ίδιες περιοχές, ανάλογα με τον χρόνο τακτοποίησης των χώρων τους,
  • Την αδυναμία προσέλκυσης για τακτοποίηση των πολιτών που τα ακίνητα τους βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικών αξιών, δεδομένου ότι το ειδικό πρόστιμο που θα κληθούν να καταβάλλουν είναι  δυσανάλογο σε σχέση με την πραγματική αξία αυτών των περιοχών. 

Για την κατανόηση των ανισοτήτων και των στρεβλώσεων που δημιουργούνται στο Νομό της Λευκάδας από τη συγκεκριμένη διάταξη και τον εφαρμοζόμενο τρόπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου διατήρησης, αναφέρω δύο ενδεικτικά παραδείγματα:

  1. Για την τακτοποίηση χώρων ακινήτου στο Νυδρί – μια αναπτυγμένη τουριστικά περιοχή -μέχρι τις 31-12-2010 ίσχυε η ελάχιστη τιμή ζώνης των 1050 ευρώ/τμ. του πρώην Δήμου Ελλομένου. Για το ίδιο ακίνητο μετά την 2-1-2011 ο υπολογισμός γίνεται με την ελάχιστη τιμή ζώνης των 600 ευρώ/τμ  του Δήμου Λευκάδος στον οποίο εντάχθηκε πλέον  το Νυδρί (ο  πρώην δηλαδή Δήμος Ελλομένου).
  2. Για ακίνητο στον Καστό, σε ένα μικρό και απομονωμένο νησί του Νομού μας, ο υπολογισμός  του ειδικού προστίμου γίνεται πλέον με την τιμή των 600 ευρώ/τμ που αποτελεί την ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον Δήμο Λευκάδας, στον οποίο εντάχθηκε η πρώην κοινότητα Καστού. Η τιμή αυτή ανά τμ είναι πολύ μεγαλύτερη από την τιμή που ίσχυε και ισχύει μέχρι σήμερα στη περιοχή για οποιαδήποτε άλλη πράξη (αγορά, γονική παροχή κλπ ) και η οποία υπολογίζεται βάσει ενός μεικτού συστήματος εκτίμησης.

Το ίδιο πρόβλημα εντοπίζεται σε περιοχές-οικισμούς και άλλων πρώην δήμων του Νομού Λευκάδας, όπως για παράδειγμα στους πρώην δήμους Καρυάς και Σφακιωτών, όπου καλούνται τώρα οι ενδιαφερόμενοι να πληρώσουν πολύ περισσότερα.

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί :

  1. Αν έχουν διαπιστωθεί και επισημανθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων στρεβλώσεις και ανισότητες από την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης,
  2. Αν προτίθενται να προχωρήσουν σε τροποποίηση της εν λόγω διάταξης με αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του ειδικού αυτού προστίμου.

 

Ημερομηνία   23/3/2011

 

Ο ερωτών βουλευτής

Σπύρος Ν. Μαργέλης

………………………………………………………………………..

Τετάρτη,  23 Μαρτίου 2011 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Για το νέο Νοσοκομείο

Με ευχαρίστηση ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας πως με την προσωπική φροντίδα του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου, του βουλευτή Σπύρου Μαργέλη και σε συνεχή συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ κ. Φωτάκη, προχωρούν κανονικά όλες οι διαδικασίες για την «ωρίμανση» του έργου του νέου Νοσοκομείου Λευκάδας.

Συγκεκριμένα, έχουν κατατεθεί από τους μελετητές στην ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και οι τελευταίες – τελευταίες διορθώσεις και συμπληρώσεις των μελετών.

Η ΔΕΠΑΝΟΜ έχει έτοιμο το τεχνικό δελτίο του έργου και μαζί με όλες τις απαιτούμενες μελέτες, αδειοδοτήσεις και λοιπά στοιχεία, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα τα υποβάλει στην Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Απομένει η πολεοδομική αδειοδότηση για την οποία μέσα στην εβδομάδα θα υποβληθούν από την ΔΕΠΑΝΟΜ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και τα τελευταία συμπληρωματικά στοιχεία. Με την χορήγηση της πολεοδομικής αδειοδότησης συμπληρώνεται ο φάκελος και καθίσταται δυνατή η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 Η εκτίμησή μας (βλέπετε σχετικό Δελτίο Τύπου του Γραφείου μας στις 2/2/2011) πως θα μπορέσει να δημοπρατηθεί το έργο της ανέγερσης του νέου Νοσοκομείου της Λευκάδας μέσα στο καλοκαίρι εξακολουθεί να ισχύει.

 Από το Γραφείο Τύπου