Ενημέρωση και συζήτηση για Πρόγραμμα Δράσης ΚΟΙΔΕΜ και Πολιτιστικού Κέντρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Γραφείο Δημάρχου

Τ.Κ 31083 Μεγανήσι Λευκάδας

Τηλ: 26453 61321  Fax: 2645361319

Αρμόδια υπάλληλος : Γαζή Ιωάννα

e-mail: contact@meganisi.gr

Web site : www. meganisi.gov.gr

Μεγανήσι 29-03-11

                                                                                               Αρ. Πρωτ.   879             

     Προς : Τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του

                                                                                    Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

                                                                                    Σχολείων Δήμου Μεγανησίου

Εν όψει της κατάρτισης του Διετούς Προγράμματος Δράσης 2011-12 της ΚΟΙ.Δ.Ε.Μ. και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Πολιτιστικού Κέντρου Ταφίων, σας προσκαλούμε την Πέμπτη 31 Απριλίου και ώρα 19.00 στο Δημαρχείο για ενημέρωση και συζήτηση των προτεινόμενων δράσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                           Ζαβιτσάνος Ευστάθιος