Meganisi Times

Οι προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το «Νέο Λύκειο»

Το Νέο Λύκειο, τα μαθήματα ανά τάξη και η πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο

Άρθρο του Αποστόλη Γατή (Εκπαιδευτικός, M.Ed.)

Στη διαμόρφωση τους έχουν ληφθεί υπόψη :

κ. Μπαμπινιώτη.

 

Για την πρόταση αυτή – που αύριο καταθέτουμε στο Εθνικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό τον κ. Καζάζη – δούλεψαν μάχιμοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία στο Ελληνικό Λύκειο, στο ΙΒ αλλά και σε άλλες χώρες, καθώς και ακαδημαϊκοί με ειδική γνώση στο θέμα.

 

 

Όπως πολλές φορές έχω πει, δεν προωθούμε μια ακόμη «αλλαγή για την αλλαγή» και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσα να περιοριστώ σε επιμέρους βελτιωτικές κινήσεις, όμως όλοι οι δείκτες επιβεβαιώνουν το κοινό αίσθημα: Το εκπαιδευτικό μας σύστημα πάσχει!

Δεν προάγει την κριτική σκέψη.

Δεν ξεχωρίζει τα χρήσιμα και ταλαιπωρεί τον μαθητή, με πολλά επουσιώδη και περιττά.

Δεν αξιοποιεί σωστά το εκπαιδευτικό μας υψηλής στάθμης δυναμικό και τις υπαρκτές υποδομές.

Έχει μετατρέψει τις δυο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, σε «παρακολούθημα» των φροντιστηρίων.

Και για το δεδομένο αποτέλεσμα, στοιχίζει πολύ ακριβά και για τον Έλληνα φορολογούμενο και για τον κάθε γονιό χωριστά.

Μερικά στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν το πρόβλημα αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν και δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα.

Το Λύκειο σήμερα έχει

 

 

 

  • ως προς τον Έλληνα μαθητή και μαθήτρια:

Οι Έλληνες έφηβοι είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι Έλληνες.

Η εμπέδωση σε κάθε οικογένεια της αντίληψης ότι το φροντιστήριο αλλά και η εξωσχολική βοήθεια του μαθητή είναι απολύτως αναγκαία για την είσοδο του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν οδηγήσει στην απαξίωση του λυκείου , στο φαινόμενο της αποχής από το δημόσιο σχολείο αλλά της συστηματικής παρακολούθησης των ιδιωτικών μαθημάτων .

Η αλλαγή αυτής της κατάστασης αποτελεί ευθύνη και πρόκληση πολιτεία και εκπαιδευτικούς

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ η μέση ετήσια δαπάνη των οικογενειών για τα φροντιστήρια ανέρχεται σε περίπου 900 εκατομμύρια € (εκ των οποίων τα δυο τρίτα α για φροντιστήρια και το ένα τρίτο για ιδιαίτερα μαθήματα).

 

Το «Νέο Λύκειο» πρέπει να αποκαταστήσει όχι μόνο την σωστή και πλήρη λειτουργία του.

Πρέπει να αποκαταστήσει την ισορροπία στη ζωή των εφήβων.

Πρέπει να κάνει «φυσιολογική» τη ζωή τους και τη ζωή των γονιών τους.

Ο έφηβος έχει δικαίωμα στη Γνώση, αλλά έχει δικαίωμα και στη ζωή !!!

Στον ελεύθερο χρόνο, στη δημιουργία, στη συμμετοχή.

Το Λύκειο δεν είναι απλά ο προθάλαμος του πανεπιστημίου ή του ΤΕΙ.

Είναι μια αυτόνομη εκπαιδευτική μονάδα όπου :

– ο νέος έχει πρόσβαση στη γνώση και ταυτόχρονα αναπτύσσει την κριτική του ικανότητα

– διαμορφώνεται η συνείδηση του ενεργού πολίτη

– ενδυναμώνονται οι αξίες της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης , ο σεβασμός στον άλλο

– προετοιμάζεται ο νέος για το επόμενη βαθμίδα με ήρεμο και οργανωμένο εντός του σχολείου τρόπο.

– Λίγα μαθήματα με επαρκή αριθμό ωρών διδασκαλίας στο Σχολείο μπορούν να προετοιμάσουν πλήρως τον μαθητή να επενδύσει εκεί που έχει κλίση.

– Η μορφή και το είδος των εξετάσεων θα έχουν διαφορετικά και καινοτομικά στοιχεία που δεν θα απαιτούν αποστήθιση και αντιγραφή.

– Η οργάνωση του Λυκείου θα συζητηθεί ανεξάρτητα από το σύστημα των εξετάσεων, για το οποίο ισχύουν οι βασικές αρχές που έχουν διατυπωθεί, και θα συζητηθούν αφού έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για το λύκειο.

 

Το «Νέο Λύκειο» που προωθούμε :

  1. Δεν αποτελεί μια ακόμη επιμέρους ρύθμιση ,αλλά εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού μας συστήματος .

a. Με νέα προγράμματα σπουδών από το Δημοτικό,

b. Χωρίς περιττές επαναλήψεις και επικαλύψεις στην διδακτέα ύλη

c. Με την εισαγωγή ξένης γλώσσας και πληροφορικής από την πρώτη Δημοτικού και πτυχίο Δημοσίου στην Γ’ Γυμνασίου.

d. Με μαθήματα φιλαναγνωσίας, εικαστικών , θεάτρου, μουσικής κλπ.

e. Με την οριζόντια παρέμβαση του ψηφιακού σχολείου, που αξιοποιεί σύγχρονες δυνατότητες, από την βιβλιοθήκη όλων των βιβλίων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, μέχρι την υποδειγματική διδασκαλία και το ψηφιακό φροντιστήριο.

Στοιχεία που μας επιτρέπουν μια άλλη αντίληψη για τη λειτουργία του Λυκείου και ένα διαφορετικό περιεχόμενο σπουδών.

Στην κατεύθυνση αυτή :

– Η Α’ Λυκείου είναι πλήρως μια τάξη γενικής παιδείας και λειτουργεί ως τάξη – «γέφυρα» ανάμεσα στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.

– Η Β’ και Γ’ Λυκείου παρέχει προοδευτικά περισσότερη εμβάθυνση και εξειδίκευση ως συμπλήρωμα μιας εντατικής γενικής παιδείας με μικρό αριθμό βασικών μαθημάτων.

– Ο Μαθητής γίνεται συνειδητός Έλληνας Πολίτης του κόσμου. Με γνώση και υπερηφάνεια για την ιστορία και τον πολιτισμό μας, μαθαίνει να ζει και προοδεύει μέσα στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, μέσα και έξω από την χώρα.

– Εισάγεται για πρώτη φορά η ερευνητική εργασία ως διακριτή ενότητα του προγράμματος σπουδών, όπως συμβαίνει σε όλες σχεδόν της ευρωπαϊκές χώρες στη βαθμίδα αυτή. Πρόκειται για ομαδικές ερευνητικές εργασίες που ανοίγουν τους ορίζοντες αναζήτησης και παράλληλα προάγουν την συλλογικότητα και συνεργασία.

– Παρέχεται εντός του κυρίως προγράμματος του σχολείου η δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον διδακτικών ωρών σε επιλεγμένα μαθήματα (μαθήματα εμβάθυνσης) άμεσου ενδιαφέροντος του μαθητή αλλά και στήριξης της προετοιμασίας .

 

Πιο συγκεκριμένα :

Το Λύκειο γίνεται μια βαθμίδα βαθμιαίας εξειδίκευσης και ταυτόχρονης απόκτησης στέρεης γενικής παιδείας σε κεντρικής σημασίας γνωστικά αντικείμενα. Ξεκινώντας από την γενικής παιδείας Α’ Λυκείου, προχωράμε στη Β’ Λυκείου σε μια πρώτη ειδίκευση (δυο κατευθύνσεις) και ακολουθεί η Γ’ Λυκείου (τρεις κατευθύνσεις).

 

 

 

 

 

 

Στο Παράρτημα παρουσιάζεται αναλυτικά η δομή του νέου προγράμματος σπουδών στο Λύκειο.

 

Το Νέο Λύκειο οδηγεί και σε Νέο Εξεταστικό Σύστημα για την Εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2013-2014

 

Από τις αλλαγές αυτές δεν αιφνιδιάζεται κανείς. Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η Α’ Λυκείου θα λειτουργήσει με βάση το νέο πρόγραμμα σπουδών ενώ από το σχολικό έτος 2012-13 θα είναι έτοιμα και τα νέα προγράμματα σπουδών για τη Β’ και Γ’ Λυκείου. Οι μαθητές που θα φοιτούν στην Α’ Λυκείου το ερχόμενο σχολικό έτος θα εισαχθούν στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ με βάση το νέο σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων το οποίο θα ισχύσει για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2013-14.

 

Οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα βασίζονται στις ακόλουθες βασικές αρχές:

 

 

 

 

Παράρτημα Α

Η δομή του Νέου Προγράμματος Σπουδών Γενικού Λυκείου

Α’ Λυκείου

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Μάθημα Ώρες
Υποχρεωτικά
Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία και Νέα Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία)1 9
Θρησκευτικά 2
Ιστορία 2
Μαθηματικά 5
Ξένη Γλώσσα 3
Φυσικές Επιστήμες (Φυσική-Χημεία-Βιολογία)2 6
Φυσική Αγωγή 2
Επιλογή (υποχρεωτική)3
Ερευνητική εργασία (Project) 

 

3
Σύνολο 32

 

1. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2.Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία και γ) Βιολογία.

3. Επιλογή μιας ερευνητικής εργασίας ανά τετράμηνο με θέμα που εντάσσεται στους κύκλους «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», «Τέχνη και Πολιτισμός», «Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ή με θέμα που συνδυάζει κάποιους από τους προαναφερόμενους κύκλους. Μία εργασία θα μπορεί να είναι στα Αγγλικά. Όλες οι εργασίες θα περιλαμβάνουν χρήση της τεχνολογίας και του Διαδικτύου στο οποίο και θα αναρτώνται με την ολοκλήρωσή τους.

 

 

 

 

 

 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Κατεύθυνση Α Κατεύθυνση Β
Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες
Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5
Φυσική Αγωγή 2 Φυσική Αγωγή 2
Ερευνητική εργασία (Project)1 2 Ερευνητική εργασία (Project)1 2
Θρησκεία και Κόσμος 1 Θρησκεία και Κόσμος 1
Αρχές Οικονομίας και Διοίκησης 2 Αρχές Οικονομίας και Διοίκησης 2
Ιστορία 2 Ιστορία 4
Μαθηματικά 6 Μαθηματικά 3
Φυσική 4 Αρχές Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών 2
Χημεία 3 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 6
Βιολογία ή Επιστήμη Υπολογιστών2 2 Φιλοσοφία 2
Επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα) Επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα)
Εμβάθυνση στα Μαθηματικά 2 Εμβάθυνση στην Αρχ. Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
Εμβάθυνση στη Φυσική 2 Εμβάθυνση στην Ιστορία 2
Εμβάθυνση στη Χημεία 2 Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 2
Εμβάθυνση στη Βιολογία3 2 Λογική 2
Εμβάθυνση στην Επιστήμη Υπολογιστών3 2 Εφαρμογές Υπολογιστών 2
Ξένη Γλώσσα 2 Ξένη Γλώσσα 2
Τέχνη και Πολιτισμός 2 Τέχνη και Πολιτισμός 2
Σύνολο 33 Σύνολο 33

 

Υπόμνημα

 

Κοινά Υποχρεωτικά Μαθήματα (δυνητική συνδιδασκαλία) Ίδια μαθήματα αλλά σε άλλο βάθος εξειδίκευσης στην κάθε κατεύθυνση

 

Σχόλιο: Το σκούρο γκρίζο χρώμα σημαίνει συνδιδασκαλία του ίδιου μαθήματος ανάμεσα στους μαθητές των δυο κατευθύνσεων και εφόσον βεβαίως δεν γίνεται υπέρβαση του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τμήμα που προβλέπεται σήμερα.

1. Ισχύει ό,τι και στην Α’ Λυκείου.

 

2. Οι μαθητές της κατεύθυνσης Α μπορούν να διαλέξουν ως υποχρεωτικό μάθημα είτε τη Βιολογία είτε την Επιστήμη Υπολογιστών.

3. Προϋπόθεση για να πάρει κάποιος μαθητής το σχετικό μάθημα εμβάθυνσης είναι να έχει επιλέξει το αντίστοιχο υποχρεωτικό μάθημα.

 

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Κατεύθυνση Α
Κατεύθυνση ΑΒ
Κατεύθυνση Β
Μάθημα
Ώρες
Μάθημα
Ώρες
Μάθημα
Ώρες
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
5
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
5
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
5
Ερευνητική εργασία (Project)1
2
Ερευνητική εργασία (Project)1
2
Ερευνητική εργασία (Project) 1
2
Ιστορία
2
Ιστορία
5
Ιστορία
5
Μαθηματικά
7
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
6
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
7
Φυσική
5
Μικροοικονομική & Μακροοικονομική
5
Κοινωνιολογία
5
Κοινωνιολογία
5
Ιστορία της Τέχνης και του Πολιτισμού
4
Χημεία
4
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών3
3
Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς θεσμούς3
3
Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς θεσμούς3
3
Φιλοσοφία3
4
Βιολογία ή Επιστήμη Υπολογιστών
4
Εφαρμογές Πληροφορικής
3
Λατινικά
2
Φυσική Αγωγή
2
Φυσική Αγωγή
2
Φυσική Αγωγή
2
Επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα)
Επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα)
Επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα)
Εμβάθυνση στα Μαθηματικά
2
Εμβάθυνση στα Μαθηματικά και τη Στατιστική
2
Εμβάθυνση στα Αρχαία Ελληνικά και Γραμματεία
2
Εμβάθυνση στη Φυσική
2
Εμβάθυνση στην Οικονομία
2
Εμβάθυνση στην Ιστορία
2
Εμβάθυνση στη Βιολογία2
2
Εμβάθυνση στην Κοινωνιολογία
2
Εμβάθυνση στην Κοινωνιολογία
2
Εμβάθυνση στην Επιστήμη Υπολογιστών2
2
Εμβάθυνση στη Χημεία
2
Τεχνολογία και Ανάπτυξη
2
Εμβάθυνση στα Λατινικά
2
Θρησκεία και Κόσμος
2
Θρησκεία και Κόσμος
2
Θρησκεία και Κόσμος
2
Ξένη Γλώσσα
2
Ξένη Γλώσσα
2
Ξένη Γλώσσα
2
Σύνολο
35
Σύνολο
35
Σύνολο
35

1. Ισχύει ό,τι και στην Α’ Λυκείου.

2. Προϋπόθεση για να πάρει κάποιος μαθητής το σχετικό μάθημα εμβάθυνσης είναι να έχει επιλέξει το αντίστοιχο υποχρεωτικό μάθημα.

3. Τα μαθήματα «Κοινωνιολογία» και Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς» αποτελούν ένα ενιαίο πακέτο που επιλέγεται εναλλακτικά προς το πακέτο μαθημάτων «Μακροοικονομική & Μακροοικονομική» και «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» στην κατεύθυνση ΑΒ ή προς το πακέτο μαθημάτων «Ιστορία της Τέχνης και του Πολιτισμού» και «Φιλοσοφία» στην κατεύθυνση Β.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

Πηγή:www.alfavita.gr

Exit mobile version