Προϋπολογισμός 2011 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Κέρκυρα 31 Μαρτίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων – Προϋπολογισμός 2011

Σε 60.136.530,73 ευρώ ανέρχεται το ύψος του Προϋπολογισμού 2011 για την Π.Ι.Ν.

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου, εισηγήθηκε το θέμα του προϋπολογισμού για το 2011, σε συνεδρίαση που γίνεται σήμερα στην Κέρκυρα.

 Σύμφωνα με την εισήγηση:

Στη σύνταξη του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη οι εξής παράμετροι:

1. Η πλήρης καταγραφή και αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
2. Η υποχρέωσή μας να εκτελέσουμε και να εξοφλήσουμε όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.
3. Η αξιοποίηση του εναπομείναντος προσωπικού.

Τα χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού

• Αποτυπώνει τη λιτή πραγματικότητα
• Είναι κυρίαρχα ρεαλιστικός και στοχεύει στην εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας και στη μερική οικονομική αυτοτέλεια των Περιφερειακών Ενοτήτων.
• Εξασφαλίσει ένα ποσοστό δράσεων σε ενιαίο περιφερειακό επίπεδο (το 20% διατίθεται για περιφερειακές επενδύσεις και το 50% για περιφερειακές δράσεις).

Τα στοιχεία του προϋπολογισμού

Έσοδα: 45.694.820,62 ευρώ

Ταμειακό Υπόλοιπο (31/12/2010) Π.Ι.Ν.: 14.441.710,11 ευρώ

Συνολικά έσοδα Π.Ι.Ν. : 60.136.530,73 ευρώ

Συνολικά έξοδα Π.Ι.Ν. : 60.136.530, 73 ευρώ

Προϋπολογισμός Περιφερειακής Ενότητα Κέρκυρας

27.316.385,75 ευρώ

Προϋπολογισμός Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

8.215.280,34 ευρώ

Προϋπολογισμός Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς – Ιθάκης

13.610.819,25 ευρώ

Προϋπολογισμός Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου

10.994.045,39 ευρώ

Ταμειακό Υπόλοιπο Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας

4.241.726,79 ευρώ

Ταμειακό Υπόλοιπο Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

2.708.756,62 ευρώ

Ταμειακό Υπόλοιπο Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς – Ιθάκης

4.046.524,25 ευρώ

Ταμειακό Υπόλοιπο Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου

3.444.702,45 ευρώ

Ταμειακό Υπόλοιπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέχρι 31/12/2010

14.441.710,11 ευρώ

Καθαρή θέση πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας

Αρνητική με μείον 508.000 ευρώ

Καθαρή θέση πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας

Αρνητική με μείον 1.888.000 ευρώ

Καθαρή θέση πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Ουδέτερη με 00,00 ευρώ

Καθαρή θέση πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου

Θετικό πρόσημο 1.695.000 ευρώ

Πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων στις Περιφερειακές Ενότητες για το 2011

Ποσό: 26.741.355,878 ευρώ

Πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων για κατανομή σε Π.Ι.Ν. για το 2011

Ποσό: 2.780.555,00 ευρώ

Σύνολο Πιστώσεων Δημοσίων Επενδύσεων στις 4 Περιφερειακές Ενότητες και για έργα σε όλη την Π.Ι.Ν.

Ποσό: 29.521.910,78 ευρώ

Αποθεματικό για έργα: 555.728,07 ευρώ

Τελικό Σύνολο Δημοσίων Επενδύσεων στην Π.Ι.Ν.: 30.077.638,85 ευρώ.

Σύνολο Δαπανών για μεταφορές μαθητών το 2011: 11.575.836,77 ευρώ.

Π.Ε. Κέρκυρας: 5.190.000 ευρώ
Π.Ε. Λευκάδας: 670.000 ευρώ
Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης: 4.100.000 ευρώ
Π.Ε. Ζακύνθου: 1.616.836,07 ευρώ.

Σύνολο Τοκοχρεολυσίων για το 2011: 342.000 ευρώ
Π.Ε. Κέρκυρας: 57.000 ευρώ
Π.Ε. Λευκάδας: 285.000 ευρώ (δάνειο πρώην Ν.Α. Λευκάδας για ανέγερση Διοικητηρίου που πέρασε στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση).

Σύνολο Ληφθέντων Δανείων Π.Ι.Ν.: 7.311.516,58 ευρώ
Π.Ε. Κέρκυρας: 311.516,58 ευρώ
Π.Ε. Λευκάδας: 7.000.000 ευρώ.

Συνολικά Έσοδα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Π.Ε. Κέρκυρας: 51%
Π.Ε. Λευκάδας: 12%
Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης: 21%
Π.Ε. Ζακύνθου: 16%.

Συνολικά Έξοδα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Π. Ε. Κέρκυρας: 45%
Π.Ε. Λευκάδας: 14%
Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης: 23%
Π.Ε. Ζακύνθου: 18%.

Δημόσιες Επενδύσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα

Π.Ε. Κέρκυρας: 42%
Π.Ε. Λευκάδας: 14%
Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης: 23%
Π.Ε. Ζακύνθου: 21%.

Δημόσιες Επενδύσεις στο σύνολο της Π.Ι.Ν. ποσοστό 36% εκ των οποίων για Κέρκυρα 21%, Λευκάδα 13%, Κεφαλονιά – Ιθάκη 19% και Ζάκυνθο 21%.

Δήλωση Περιφερειάρχη: Η Π.Ι.Ν. δεν έχει μόνο Παρελθόν αλλά και Μέλλον

«Ο πρώτος προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατατίθεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τη χώρα και την Περιφερειακή – Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο Νόμος «Καλλικράτης» φέρνει νέα δεδομένα για όλους.

Κάθε προσπάθειά μας θα είναι προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης του δημοσίου χρήματος με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Η προσπάθειά μας θα ενταθεί στην κατεύθυνση της διαχείρισης των «λίγων» οικονομικών πόρων και θ’ αγωνιστούμε τόσο ως Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και ως Ένωση Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, με στόχο την αύξηση των πόρων, ιδιαίτερα προς τις Νησιωτικές Περιφέρειες.

Υποχρέωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι να πετύχει.

Καλούμαστε να βάλουμε το θεμέλιο λίθο και να αποδείξουμε ότι η Νησιωτική Περιφέρειά μας δεν έχει μόνο Παρελθόν αλλά και Μέλλον».

(Πηγή: www.kolivas.de)