Τραγούδια και χοροί της Λευκάδας

Ένα πολύ ενδιαφέρον λαογραφικό βιβλίο με ηχογραφημένο υλικό κυκλοφορεί από την Ακαδημία Αθηνών και την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας. Σε αυτό υπάρχει και λαογραφικό υλικό από το Μεγανήσι, από την επίσκεψη στο νησί μας του μεγάλου Κεφαλονίτη λαογράφου Δημήτρη Λουκάτου.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ: ΣΠΥΡ. Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ (1963, 1966)
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ

Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών ─ Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ─ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας 2010
128 σελ., η έκδοση περιέχει 2 ψηφιακούς δίσκους (CDs)

«…Η έκδοση […] περιλαμβάνει το ηχογραφημένο υλικό σε δύο δίσκους πυκνής εγγραφής (CD), οι οποίοι συνοδεύουν έναν τόμο με τα κείμενα των τραγουδιών και τη μουσική τους καταγραφή σε ευρωπαϊκή μουσική γραφή, καθώς και τις απαραίτητες παρατηρήσεις ειδικών ερευνητών. Ειδικότερα ο τόμος περιέχει, εκτός από τα κείμενα των τραγουδιών και την μουσική τους μεταγραφή καθώς και την σημειογραφία των αντίστοιχων χορών, αναλυτική αναφορά της υπογράφουσας στο ανέκδοτο υλικό του Κέντρου Λαογραφίας, που αφορά στην μουσικοχορευτική παράδοση της Λευκάδας, την εμπεριστατωμένη έκθεση του Σπ. Περιστέρη από την αποστολή του στην Λευκάδα(1966), καθώς και σχετικό με τη μουσική και τους χορούς απόσπασμα από την έκθεση του Δημ. Σ. Λουκάτου από την αποστολή του στο Μεγανήσι Λευκάδας (1958)…»

Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη
Διεθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακδημίας Αθηνών (από την εισαγωγή)
(Πηγή: ΜΙΕΤ)