Χειρόγραφο ντοκουμέντο του Δήμου Τσέλιου

Ένα ιστορικό τεκμήριο ανασύραμε από το ψηφιακό αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για μια ιδιόγραφη επιστολή του Μεγανησιώτη οπλαρχηγού Δήμου Τσέλιου προς τον Ιωάννη Κωλέττη. Η επιστολή γράφτηκε στις 26 Απριλίου του 1826 στο Στρατόπεδο Κραββάρων. Στην επιστολή αυτή αναφέρεται ότι κάποιος «Νικολάκης», από το στράτευμά του, μαζί με άλλους δέκα στρατιώτες, μεταβαίνει στη διοίκηση με πλαστά έγγραφα και αποδείξεις για παραλαβή μισθών με σκοπό να τους σφετερισθεί!

Δείτε τα έγγραφα: