Έκτακτη Ανακοίνωση

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω σοβαρής βλάβης της γεώτρησης και μέχρι την επισκευή της, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα υδροδότησης για τις προσεχείς δύο ή τρεις μέρες.

Παρακαλούμε να περιορίσετε την χρήση νερού στην απολύτως αναγκαία.

Επιβάλουμε τα παρακάτω μέτρα, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό ύδρευσης:

ü  Διακοπή υδροδότησης σε όλους τους οικισμούς τις βραδινές ώρες από 23η μέχρι και 07.00 της επόμενης.

ü  Απαγορεύεται η χρήση νερού για πότισμα και την πλύση εξωτερικών χώρων.

ü  Την διάθεση νερού από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για ντουζ και άλλες παρεμφερείς χρήσεις.

ü  Την αποθήκευση από το δίκτυο νερού σε δεξαμενές.

ü  Τον τακτικό  έλεγχο των υδρομετρητών, σε περιπτώσεις μεγάλων καταναλώσεων.  

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου