Γ. Αγγελοπούλου: Το πολυτελές σκάφος και οι διακοπές της στο Μεγανήσι !