Το Νυδρί κάποτε…

 

Την είδαμε σήμερα «στου Καρφάκη».

Το Νυδρί παλιότερα. Ο κεντρικός δρόμος.

Διακρίνεται στο βάθος δεξιά ο πλάτανος και το πρατηρίων υγρών καυσίμων FINA…

(Πηγή: www.kolivas.de)