Δελτίο τύπου Περιφέρειας για τη σύσκεψη για τα Μικρά Νησιά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Σύσκεψη για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Μικρών Νησιών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Σπυρίδων Σπύρου: «Εφαρμόζουμε πολιτικές για την ανάπτυξη των μικρών νησιών»

   Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, προέδρευσε σήμερα της συνάντησης η οποία πραγματοποιήθηκε για το συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των μικρών νησιών της Περιφέρειας μας.

Ο Περιφερειάρχης, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκομένους, τόνισε μεταξύ των άλλων τα εξής:

«Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σχεδιάζει και εφαρμόζει στοχευμένες πολιτικές για την ανάπτυξη του τόπου μας.

Προτεραιότητα μας είναι να επιδείξουμε ιδιαίτερη φροντίδα για τα μικρά νησιά, ώστε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής και  την καθημερινότητα των κατοίκων τους  αλλά και να τους δώσουμε αναπτυξιακή δυναμική και τροχιά.

Η Περιφέρεια μας στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον τουρισμό και θα πρέπει να στοχεύσουμε στην αειφόρο ανάπτυξη, αξιοποιώντας τα πλούσια συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε στον πολιτισμό, ο οποίος είναι κοινός σε όλα τα νησιά μας.

Πρέπει και οφείλουμε να το πράξουμε ο σχεδιασμός μας και τα επιχειρησιακά προγράμματα να μην μείνουν στα συρτάρια αλλά να προχωρήσουμε σε πράξεις και δράσεις. Να γίνουν έργα».

Δεν ελέγχουμε τους δήμους, συνεργαζόμαστε 

   Ο Περιφερειάρχης στη συνέχεια πρόσθεσε ότι: «Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διάλογος, να γίνεται συζήτηση για όλα τα θέματα αλλά να μην μένουμε μόνο στα λόγια και ο σχεδιασμός να καταλήγει στα συρτάρια μας».

   Τέλος, ο κ. Σπύρου επεσήμανε ότι: «Ο Ρόλος της Περιφέρειας είναι συντονιστικός, επιδιώκουμε και επιζητούμε τη συνεργασία με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Δεν είναι στις προθέσεις μας, ούτε το θέλουμε, αν ελέγχουμε τον Α! βαθμό αυτοδιοίκησης, ούτε να τον επικαλύπτουμε».

Παρουσίαση φυσικού αντικειμένου του έργου

   Ο Θανάσης Σπίγγος, Προϊστάμενος της Μονάδας Προγράμματος Αξιολόγησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, παρουσίασε το φυσικό αντικείμενο της μελέτης, καθώς και τον οδηγό για τα ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης των μικρών νησιών.

«Το ΟΣΑΜΝ», είπε ο κ. Σπίγγος, «θα εφαρμοσθεί στα χαρακτηρισμένα ως «Μικρά Νησιά» της Περιφέρειας, δηλαδή στα Διαπόντια νησιά (Ερείκουσα, Μαθράκι, Οθωνοί), στους Παξούς-Αντίπαξους, στην Ιθάκη, στον Κάλαμο, τον Καστό και το Μεγανήσι.

Το ΟΣΑΜΝ θα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τους γενικούς και ειδικούς του στόχους και προτεραιότητες, τη χωρική εμβέλειά του, τις δράσεις του, το φορέα ή τους φορείς υλοποίησης καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης – εφαρμογής – χρηματοδότησης – διαχείρισης.

Θα πρέπει ακόμη να περιλαμβάνει μια ομάδα αλληλοσχετιζόμενων δράσεων που θα εφαρμοσθούν, στην επιλέξιμη περιοχή παρέμβασης, με σκοπό  την αειφόρο ανάπτυξη, την κοινωνική και  την  οικονομική ευημερία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του ΟΣΑΜΝ θα εστιάσει στην (ανα)συγκρότηση ενός βιώσιμου και διαφοροποιημένου παραγωγικού προτύπου στηριζόμενου στην επίλυση των κρίσιμων ζητημάτων προσπελασιμότητας και υποδομών των νησιών, στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού τους περιβάλλοντος, καθώς και στην  επιχειρηματική πρωτοβουλία και την παροχή υπηρεσιών γενικού συμφέροντος.

Η Μελέτη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης Μικρών Νησιών, θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο, που στη συνέχεια θα βοηθήσει αποτελεσματικά τους συνεργαζόμενους Δήμους στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης που θα υποβληθεί στην ΕΔΑ της Π.Ι.Ν.».