Διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες στο πλαίσιο των ερευνών για πετρέλαιο σε Ιόνιο και Κρήτη

Την πρώτη  Διεθνή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διενέργεια σεισμικών ερευνών – μη αποκλειστικής χρήσης – στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου Πελάγους και νότια της Κρήτης, απευθύνει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πρόκειται για υπουργική απόφαση στο πλαίσιο της πρόθεσης της κυβέρνησης να αρχίσουν έρευνες για πετρέλαιο στο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, καλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να προχωρήσουν σε σεισμικές έρευνες στις συγκεκριμένες περιοχές. Θα ακολουθήσουν (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το 2012,) διαγωνισμοί για την παραχώρηση περιοχών προκειμένου να γίνουν ερευνητικές γεωτρήσεις.

«Η διαδικασία αφορά στην απόκτηση δεδομένων μη αποκλειστικού χαρακτήρα (Non-exclusive seismic surveys), από εξειδικευμένες γεωφυσικές εταιρείες του κλάδου, που θα αναλάβουν το κόστος των ερευνών, αναφέρει το υπουργείο Περιβάλοντος. Με τη μέθοδο αυτή, οι ειδικοί διευκολύνονται να διερευνήσουν, γρήγορα και αποτελεσματικά, ευρείες περιοχές με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, να αποτυπώσουν σε βάθος πετρελαϊκά συστήματα και να αναδείξουν γεωλογικές δομές, οι οποίες στη συνέχεια θα αποτελέσουν αντικείμενο γύρου παραχωρήσεων για τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων».

Τα δεδομένα που θα προκύψουν θα δοθούν στο Δημόσιο, ενώ οι εταιρείες που θα κάνουν τις σεισμικές έρευνες θα διατηρήσουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το δικαίωμα διάθεσης των δεδομένων αυτών στις διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες θα σχεδιάσουν να επενδύσουν για παραγωγή υδρογονανθράκων στη χώρα μας.

Με την ολοκλήρωση των σεισμικών ερευνών, η κυβέρνηση θα συλλέξει στοιχεία με τα οποία θα αξιολογήσει το πιθανό πετρελαϊκό δυναμικό, προκειμένου να καθορίσει τις προϋποθέσεις για να δρομολογηθεί γύρος παραχωρήσεων στις συγκεκριμένες περιοχές, εντός του 2012.

Η διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 90 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με την κατάθεση των φακέλων από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική