Ορισμός και αρμοδιότητες εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Κέρκυρα 4 Οκτωβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Όρισε εντεταλμένους περιφερειακούς συμβούλους ο Περιφερειάρχης Ι.Ν.

Τον ορισμό εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων αποφάσισε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου.

 

Ποιοι είναι οι σύμβουλοι και ποιες οι αρμοδιότητες

Οι εντεταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι αρμοδιότητές τους είναι:

1. Γιαννακούρης Κωνσταντίνος, με αρμοδιότητες:
Α. Την παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισμό της διαδικασίας καταγραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας της έδρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της υποβολής προτάσεων αξιοποίησης αυτής.
Β. Την παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα των Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Γ. Θέματα αθλητικών υποδομών στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

2. Καρύδης Δημήτριος, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της εκτέλεσης των Τεχνικών Έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

3. Μόσχου Αιμιλία, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα επιχειρηματικότητας και ιδιωτικών επενδύσεων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

4. Βλάσσης Αλέξανδρος, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα Παιδείας και δια Βίου Μάθησης στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

5. Γρουζή Τζόγια, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας.

6. Στεφάτου Ειρήνη, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση, εποπτεία, συντονισμό σε θέματα Πολιτισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και τις επαφές με τους Πολιτιστικούς φορείς.

7. Φιοραβάντες Ευάγγελος, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση, εποπτεία, συντονισμό σε θέματα Παιδείας και ειδικότερα όσον αφορά το ΤΕΙ Κεφαλληνίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και τις επαφές με τους αρμόδιους φορείς.

8. Κλουδάς Δημήτριος, με αρμοδιότητα, την παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα θαλάσσιων συγκοινωνιών και ασφάλεια ναυσιπλοΐας στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και τις επαφές με τους αρμόδιους φορείς.

9. Προβατάς Βασίλειος, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα ανάπτυξης του Πρωτογενούς Τομέα στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και τις επαφές με τους αρμόδιους φορείς.

10. Καββαδά Μαρία, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα Υγείας και Παιδείας στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.

11. Μακρή Αμαλία, με αρμοδιότητα, την παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα εμπορίου και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

12. Λούβρου Αλίκη, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

13. Μπάστας Βασίλειος, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα Τουρισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και την επαφή με τους τουριστικούς φορείς.

14. Σκληρός Δημοσθένης, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της εκτέλεσης των Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.

15. Τσιριγώτης Κωνσταντίνος, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα επιχειρηματικότητας και ιδιωτικών επενδύσεων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο και σε θέματα εμπορίου και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου.

16. Γκούσκος Σπυρίδων, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου.

17. Μηλιώτης Νικόλαος, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα χερσαίων συγκοινωνιών, μεταφορών και τεχνικού ελέγχου – ασφάλειας οχημάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και τις επαφές με τους αρμόδιους φορείς.

 

Πηγή: Λευκαδίτικα Νέα