Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου:Συνεδρίαση 12η/ 08-10-2011

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ


Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση :
12η /2011

Πληρ:Μάντζαρη Βησσαρία

          Τηλ: 2645 361 314

Μεγανήσι: 04/10//2011

                                                                                                     Αρ. πρ.: 3633

ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου
κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ Προέδρους και Τοπικά Συμβούλια
ΤΟ.ΣΥ.Ν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

              Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις   08 Οκτωβρίου 2011, ημέρα   Σάββατο    και ώρα   11.00  στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου (Κατωμέρι) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

      Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου

1. Ενημέρωση Δημοτικού συμβουλίου για τα  οικονομικά του Δήμου.
(εισηγητής ο κος Δήμαρχος )

2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης  με Δήμο Λευκάδας ως φορέα υλοποίηση της πράξης του άξονα 1 – κωδικός 1.12 , Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ.
(εισηγητής  ο κος Δήμαρχος )

3.     Υποβολή πρότασης στον ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06:

«Ψηφιακή σύγκλιση & επιχειρηματικότητα Ιονίων
Νήσων»

Προβολή και δικτύωση με την αξιοποίηση της ΚτΠ στην
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης  με Δήμο Λευκάδας ως φορέα υλοποίηση της πράξης                                                                          (εισηγητής  ο κος Δήμαρχος )

4.     Υποβολή πρότασης στον ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09:

«Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων»

Ανάδειξη Προστατευομένων Περιοχών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης  με ΕΛΚΕΘΕ  ως φορέα υλοποίηση της πράξη (εισηγητής  ο κος Δήμαρχος )

5. Απαλλοτρίωση (Α΄ φάση – Διαβούλευση) Περιφερειακού οδικού δικτύου ( Βαθύ- Αθερινός).                        (εισηγητής  ο κος Δήμαρχος )

6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού  – (Αμοιβή μελετητή)     (εισηγητής ο κος Δήμαρχος )

7. Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.        (εισηγητής ο κος Δήμαρχος  )

8. Εκλογή  μέλους  Οικονομικής Επιτροπής.   (εισηγητής   ο κος Πρόεδρος Δ.Σ)

9. Αναπλήρωση λόγω παραίτησης εκπροσώπου στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτ/νίας                                                           (εισηγητής ο κος Δήμαρχος  )

10. Ένταξη του Δήμου σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας (εισηγήτρια η κα  Αντιδήμαρχος )

11. Τροποποίηση συστατικής πράξης σχολικής επιτροπής Δήμου Μεγανησίου (εισηγητής  ο κος Δήμαρχος)

12. Αίτηση για παράταση παράδοσης Β1 σταδίου της μελέτης ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) Δ. Μεγανησίου.  (εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία )

13. Αλλαγή εργασιών της μελέτης ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΘΕΟΣ.

                                                                                              (εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία )

14. Τρόπος εκτέλεσης της μελέτης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.  (Εισηγήτρια η κα Αντιδήμαρχος)

15. Αίτηση  κου Ζαβιτσάνου Νικόλαου του Μιλτιάδη για διαγραφή χρέους.      (εισηγήτρια η υπηρεσία ύδρευσης)

16. Αίτηση Αργύρη Δημήτριου του Γερασίμου για διαγραφή οφειλής  λόγω λάθους της υπηρεσίας.                                                                                (εισηγήτρια η υπηρεσία ύδρευσης )

17. Αίτηση ΠΛΟΥΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε σχετικά με κατασκευή σκίαστρου αποθήκης  στον χερσαίο χώρο του τουριστικού καταφυγίου Βαθέος.    (εισηγητής η τεχνική υπηρεσία).

18. Αίτηση ΠΛΟΥΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε σχετικά με εργασίες επισκευής εντός της χερσαίας ζώνης του τουριστικού καταφυγίου Βαθέος.   (εισηγήτρια η τεχνική υπηρεσία).

19. Αίτηση  κου Μάντζαρη Ανδρέα  του Δημητρίου  για αποζημίωση λόγω ζημιάς. (εισηγητής  η Τεχνική υπηρεσία )

20. Αίτηση Αργύρη Δημητρίου (δάσκαλος) για αποζημίωση του από πρόκληση ζημιών στα κτήματά του  λόγω διάνοιξης δρόμου από το Δήμο.  (εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία )

21. Αίτηση ξενοδοχείου ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ για διακανονισμό σχετικά με τη ρύθμιση χρέους  τους.                                                                                          (εισηγητής η οικονομική υπηρεσία).

22. Ψήφιση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου.    

                                                                                                 (εισηγητής η οικονομική υπηρεσία).

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

       Για την ακρίβεια

Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Μάντζαρη Βησσαρία

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Βουλευτή Λευκάδας

κ. Αντιπεριφερειάρχη

Πολιτικά κόμματα

ΣύλλογοςΓον. & Κ.

Σύλλογο Αλιέων

ΜΜΕ

(Πηγή: www.meganisi.gov.gr)