Ανακοινώσεις Δήμου Μεγανησίου

Ανακοινώσεις Δήμου Μεγανησίου για τη ρίψη μπαζών στα ΧΥΤΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
Τ.Κ 31083 Μεγανήσι Λευκάδας
Τηλ: 2645361300 Fax: 2645361319
e-mail: contact@meganisi.gr

Μεγανήσι : 10-10-2011

Αρ. Πρωτ. 3668

ΘΕΜΑ: « Ενημέρωση »

Σας ενημερώνουμε ότι στο χώρο του ΧΥΤΑ του Δήμου Μεγανησίου και έξω από αυτόν απαγορεύεται η ρήψη μπαζών ,όπως προβλέπεται από την κανονιστική απόφαση του Δ.Σ. Για τα μπάζα υπάρχει η Πιστοποιημένη Μονάδα Ανακύκλωσης Μπαζών του κου Μάντζαρη Α., η οποία παραλαμβάνει προϊόντα εκσκαφών, κεραμίδια, τούβλα, απάσβεστα.

Επιπλέον για ηλεκτρικές συσκευές, σύρματα και σίδερα έχει ορισθεί συγκεκριμένος χώρος μέσα στο ΧΥΤΑ δεξιά της εισόδου ενώ η ξυλεία και τα λοιπά θα εναποτίθενται μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα κάτω από τη ράμπα του ΧΥΤΑ.

Τέλος προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο χώρο του ΧΥΤΑ και για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλείσθε να απευθύνεστε κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στα τηλ. 26453 61318 & 6982481529 στην κα Έλλη Καββαδά.

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΒΒΑΔΑ ΕΛΛΗ

~~~

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Σύμφωνα με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» υπάρχει ανοικτή η 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΑΞΟΝΑΣ 1, ΜΕΤΡΟ 123: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη Μεταποίηση και εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων, πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, να ενημερωθούν από το Δήμο, στο τηλ. 2645361318 ή από το Διαδικτυακό Τόπο www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ