Το «Διάβημα Μεγανησιωτών» και η αναγκαιότητα της κοινωνικής ειρήνης στο νησί

Άρθρο του Λευτέρη Π. Κατωπόδη

ΤΟ «ΔΙΑΒΗΜΑ ΜΕΓΑΝΗΣΙΩΤΩΝ» ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ


         Σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα: “ Θεμέλιο του Πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία» (Αρθρο 2 παρ. 2).

       Επίσης «Ολοι οι Ελληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου» (άρθρο 4 παρ. 1).

       Τέλος « Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας εφ΄όσον δεν προσβάλει τα δικαιώματα των άλλων….» (άρθρο 5 παρ. 1). 

       Οι θεμελιώδεις αυτές διατάξεις του Συντάγματος αποτελούν το βάθρο της Δημοκρατίας και δεν δικαιούται κανείς να τις  αγνοεί ή να τις παραβιάζει.

          Η οποιαδήποτε λοιπόν αρχή που ασκεί εξουσία, θα πρέπει να συσκέπτεται και να λαμβάνει αποφάσεις, για θέματα  γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και κοινωνικής προστασίας, που έχουν σχέση με την ποιότητα, την ασφάλεια, τη ζωή και την πολιτισμική και συναισθηματική αξία των κατοίκων κάθε τόπου, οι οποίες αποφάσεις θα πρέπει να είναι συμβατές  με τις συνταγματικές αυτές επιταγές.

          Οι παραπάνω δε συνταγματικές δεσμευτικές αναφορές δεν μπορεί να διαμορφώνονται και να ποικίλουν ως προς την εφαρμογή τους,  ανάλογα με το εύρος της ασκούμενης εξουσίας, σε σχέση με την χωρική έκταση ή την αριθμητική ποσότητα ή την ποιότητα των κατοίκων της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας.

          Συνεπώς είναι αδιάφορο αν η εξουσία ασκείται από οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή Περιφέρεια ή Δήμο ή Κοινότητα ή άλλη θεσμοθετημένη αρχή μικρής ή μεγάλης εμβέλειας.

           Το διάβημα λοιπόν 175 δημοτών του Δήμου Μεγανησίου, σε σχέση με τη δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στο Κατωμέρι, με το οποίο πολλοί λίγοι μπορούν να διαφωνήσουν, βρίσκεται απόλυτα εναρμονισμένο με τις παραπάνω συνταγματικές επιταγές, όταν μάλιστα, όπως διαβάζει κανείς, είναι  καλά  αιτιολογημένο και στοιχειοθετημένο.

            Είναι λοιπόν υποχρεωμένος ο Δήμος να το λάβει σοβαρά υπ΄όψιν του και να επανεξετάσει τις αποφάσεις του, καθόσον αφορά την εκτέλεση του έργου αυτού στο συγκεκριμένο σημείο, διαβουλευόμενος και συζητώντας με την τοπική κοινωνία ελεύθερα, δημόσια, με ειλικρίνεια και ευθύτητα, καταθέτοντας και την δική του άποψη, επιχειρηματολογώντας υπέρ των θέσεών του, με στόχο την επίτευξη της αναγκαίας κοινωνικής συναίνεσης.

               Κάτι το οποίο θα έπρεπε να πράξει, όπως και για το έργο του ΣΜΑ στο Σπαρτοχώρι, αλλά και για κάθε μεγάλο έργο,  πριν ή λάβει τις οριστικές του αποφάσεις, έτσι ώστε να αποφεύγονται  κοινωνικές αναταραχές και συγκρούσεις, οι οποίες δεν βοηθούν καθόλου στην επίτευξη της κοινωνικής ειρήνης στο νησί.

               Κανείς βέβαια δεν μπορεί να παραγνωρίσει τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες που παρουσιάζει ο προγραμματισμός και η εκτέλεση τέτοιων μεγάλων  έργων, σε ένα μικρό τόπο που βρίσκεται μάλιστα σε αναπτυξιακή τροχιά.

                Και αυτή ακριβώς η δυσκολία και ιδιαιτερότητα, καθιστά επιβεβλημένη και απαραίτητη την κοινωνική και λαϊκή συμμετοχή και συναίνεση, στην λήψη των απαραίτητων αποφάσεων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή  και περισσότερο αποτελεσματική η επίτευξη του κοινού κοινωνικού στόχου.

                Δεν πρέπει συνεπώς να προσπεραστεί το διάβημα, διαμαρτυρία θα το έλεγα εγώ, αλλά ο Δήμος οφείλει να ενσκήψει στο θέμα, όπως και στα άλλα μεγάλα θέματα, με προβληματισμό, διάθεση, κατανόηση και κοινωνική συναίνεση.

                 Όμως και οι δημότες, όπου και αν βρίσκονται, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τους τις  αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν σε σχέση με την  διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων, δεν θα πρέπει να διαπνέονται από προκατάληψη και καχυποψία  απέναντι στις λαμβανόμενες πρωτοβουλίες εκ μέρους του Δήμου, αλλά να παρεμβαίνουν με κατανόηση και διάθεση συνεργασίας και  συνεισφοράς και να καταθέτουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους, πάντοτε προς την κατεύθυνση της επιτυχούς έκβασης και της συλλογικής ωφέλιμης αποτελεσματικότητας.

                 Διότι εν τέλει δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και το ότι  η Δημοτική Αρχή εκλέχτηκε και εκλέγεται πάντοτε, ελεύθερα και Δημοκρατικά, σύμφωνα ακριβώς  με τις επιταγές του Συντάγματος και των Νόμων.

                 Η κοινωνική λοιπόν  ειρήνη  στο νησί, είναι απολύτως αναγκαία και στην αναγκαιότητα αυτή οφείλουν να συμβάλλουν όλοι, Δημοτική Αρχή και δημότες, χωρίς κανείς να μπορεί να αμφισβητήσει ότι το μεγαλύτερο βάρος  για την επίτευξη αυτής της ειρήνης, ανήκει,  ως εκ της θεσμικής της ιδιότητας, στην  Δημοτική Αρχή και στον εκάστοτε Δήμαρχο.

                  Οσο δε γρηγορότερα το συνειδητοποιήσουμε και το υλοποιήσουμε τόσο περισσότερα θα είναι τα κοινά οφέλη για τον Δήμο και τους Δημότες .

                                   14    Οκτώβρη 2011

                                               Λευτέρης Π. Κατωπόδης