Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου:Συνεδρίαση 13η/ 30-10-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση : 13η /2011

Πληρ:Μάντζαρη Βησσαρία

Τηλ: 2645 361 318

Μεγανήσι:26/10/2011

Αρ. πρ.: 3784

ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου

κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους

κ.κ Προέδρους και Τοπικά Συμβούλια

ΤΟ.ΣΥ.Ν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις  30 Οκτωβρίου 2011,  ημέρα  Κυριακή     και ώρα 11.00     στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου (Κατωμέρι) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :


Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου

  1. Ανανέωση σύμβασης μίσθωσης κτηρίου συνιδιοκτησίας με Δήμο Λευκάδας (πλατεία Ζαμπελίου) , προς περιφερειακό ΚΕΚ δια βίου Μάθησης Π.Ε Ζακύνθου.

(Eισηγητής ο κος Δήμαρχος)

  1. Συμμετοχή στην 8η διεθνής έκθεση φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοσίου – κοινωνικού τομέα & ιδιωτικών επιχειρήσεων –  Polis 2011

(Eισηγητής ο κος Δήμαρχος)

  1. Απαλλοτρίωση (Α΄ φάση – Διαβούλευση) Περιφερειακού οδικού δικτύου (Βαθύ- Αθερινός).

(Eισηγητής Τ Υ,   ο κος Δήμαρχος)

  1. Απόφαση οριστικού κλεισίματος ΧΑΔΑ.

(Eισηγητής ο κος Δήμαρχος)

  1. Ψήφιση Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Μεγανησίου

                                                                 (Eισηγητής ο κος Δήμαρχος)

                                                                                                    

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                        ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Για την ακρίβεια

Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Μάντζαρη Βησσαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Βουλευτή Λευκάδας

κ. Αντιπεριφερειάρχη

Πολιτικά κόμματα

Σύλλογος Γον. & Κ.

Σύλλογο Αλιέων

ΜΜΕ

~~~

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Οικονομική Επιτροπή

Συνεδρίαση : 8η

Πληρ:Μάντζαρη Βησσαρία

Τηλ: 2645 361 314

FAX.2645 361 319

Μεγανήσι 26/10/2011

Αρ. πρωτ   :  3785

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικ/κής επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής  που θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2011,  ημέρα  Κυριακή και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου (Κατωμέρι) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Απολογισμός Β΄ και Γ΄ Τριμήνου Δ. Μεγανησίου.

                                                                                   (εισ. η Οικ. υπηρεσία)

  1. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παροχή ειδών ατομικής προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου μας.

                                                                                   (εισ. η Οικ. Υπηρεσία)

  1. Απόφαση διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ. Μεγανησίου.

                                                                                       (εισ. ο κος Πρόεδρος)

4.    Ανάθεση  εργασιών  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ (ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ»

                                                                               (εισ. ο κος Πρόεδρος)

 

                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 Πηγή: Δήμος Μεγανησίου