Ακυρώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Εφαρμογής μεταξύ του Δήμου και της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.

Σύμφωνα με πληροφορίες ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοπονήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου η από της 24 Αυγούστου 2011 κατά πλειοψηφία απόφαση-ΑΡ. ΑΠΟΦ. 303- του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας σχετικά με την έγκριση σύναψης και υπογραφής προγραμματικής σύμβασης εφαρμογής του Δήμου Λευκάδας και της ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε.

Όπως έχουμε αναφέρει αρκετοί ήταν αυτοί, μεταξύ άλλων και Δημοτικοί Σύμβουλοι, που είχαν προσβάλλει την απόφαση. Για τους επίσημους λόγους της ακύρωσης αναμένουμε…

(Πηγή: www.kolivas.de)