Συνάντηση εργασίας την προσεχή Δευτέρα για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Συνάντηση εργασίας την προσεχή Δευτέρα για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ

    Σε συνάντηση εργασίας, με αντικείμενο την επιτάχυνση του Προγράμματος διακοπής λειτουργίας και αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων και διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, θα συμμετάσχει ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου.

Η συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σε αυτή, εκτός των περιφερειαρχών και οι δήμαρχοι.

Τα θέματα που θα συζητηθούν

  1. Ανταπόκριση των αρμόδιων φορέων/δυνητικών δικαιούχων (Δήμοι ή και ΦοΣΔΑ) στην ισχύουσα, για μικρό ακόμη χρονικό διάστημα, πρόσκληση για κλείσιμο και αποκατάσταση ΧΑΔΑ.
  2. Ολοκληρωμένη προώθηση των αιτημάτων που έχουν γίνει, για το κλείσιμο των ΧΑΔΑ.
  3. Προγραμματισμός των περαιτέρω απαιτούμενων ενεργειών για την επίτευξη των στόχων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων άσκησης πίεσης στους φορείς, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δεσμεύσεις της χώρας έναντι περιβαλλοντικών κοινοτικών οδηγιών.
  4. Χρηματοδότηση, από το ΕΠΠΕΡΑΑ, περιβαλλοντικών έργων που έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ, προκειμένου να υλοποιηθούν άλλα νέα έργα στο ΠΕΠ, σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας.