Ανακοίνωση-Πρόσκληση Κίνησης Ενεργών Πολιτών Μεγανησίου

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οι δύο ανακοινώσεις των κατοίκων του νησιού μας για τις Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού και το Σ.Μ.Α. και η παλλαϊκή συμμετοχή αποτελούν πραγματική κραυγή αγωνίας για το μέλλον του τόπου μας.
Όλοι συμφωνούν για την αναγκαιότητα των έργων, ήδη έχουμε αργήσει πάρα πολύ, όμως εκφράζουν την αντίθεση τους στη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων. Είναι φανερή η έλλειψη ενημέρωσης από τη Δημοτική Αρχή και η απαιτούμενη σε τέτοια έργα Κοινωνική Αποδοχή.
Η Κ.Ε.Π.Μ. καταννοεί τις ανησυχίες των συμπατριωτών μας και αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη διοργάνωση ΗΜΕΡΙΔΑΣ στο νησί μας με θέμα τις Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού και το Σ.Μ.Α.
Τα θέματα της Ημερίδας θα είναι:
•       Ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή, τους μελετητές των έργων και ειδικούς επιστήμονες για τα έργα.
•       Προτάσεις – Δυνατότητες για εναλλακτικές λύσεις.
•       Τρόποι χρηματοδότησης – υλοποίησης των έργων, ταυτόχρονη κατασκετή υων εγκαταστάσεων καθώς και πιθανό χρονοδιάγραμμα.
Καλούμε τη Δημοτική Αρχή, την Αντιπολίτευση, τις πρωτοβουλίες των κατοίκων να πάμε όλοι μαζί σε μια τέτοια συζήτηση και να βγάλουμε τα αναγκαία συμπεράσματα για τη διεκδίκηση και την τελική υλοποίηση των έργων που είναι απολύτως αναγκαία για το αύριο του τόπου.


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ