Επαγγελματικός & Εμπoρικός Σύλλογος Μεγανησίου (άρθρο του Λευτέρη Π. Κατωπόδη)

Κατά την τελευταία δεκαετία, παρατηρείται μία συνεχής   αύξηση επαγγελματιών  διαφόρων δραστηριοτήτων, η οποία, χωρίς αμφιβολία,  είναι απότοκος της αύξουσας τουριστικής ανάπτυξης στο νησί.

Η αυξανόμενη λοιπόν λειτουργία των επαγγελματικών και εμπορικών καταστημάτων, κατέστη αναγκαία, διότι έτσι  καλύπτονται και εξυπηρετούνται οι τουριστικές, και όχι μόνο, ανάγκες των επισκεπτών αλλά και των μόνιμων κατοίκων του νησιού, μη εξαιρουμένων βεβαίως και των ετεροδημοτών.

Ο ευχάριστος πολλαπλασιασμός των επαγγελματιών αυτών κάθε κατηγορίας, δημιούργησε, όπως είναι φυσικό, και την ανάγκη, της υπεράσπισης, διεκδίκησης και αποτελεσματικότερης  λύσης των  κάθε είδους προβλημάτων και αναγκών, που αντιμετωπίζει κάθε επαγγελματική τάξη.

Ετσι η πρωτοβουλία για τη δημιουργία Επαγγελματικού και Εμπορικού Συλλόγου, ήρθε σαν φυσική συνέπεια, αφού θα έπρεπε, όπωσδήποτε, να υπάρξει ο φορέας εκείνος, ο οποίος θα ασχοληθεί με την προβολή και λύση των αναφυομένων εκάστοτε επαγγελματικών προβλημάτων, σε συνεργασία και με τους άλλους φορείς του νησιού και ιδιαίτερα με τη Δημοτική Αρχή.

Δεν μπορεί, συνεπώς, παρά να χαιρετήσει κανείς την ίδρυση του Συλλόγου αυτού και να ευχηθεί συγχρόνως, κάθε επιτυχία στο έργο του και την εκπλήρωση των σκοπών του.

Το Δ.Σ αποτελείται από πρόσωπα, γνωστά και καταξιωμένα   μέλη  της κοινωνίας του Μεγανησιού, αγωνιστές της βιοπάλης και του μόχθου. Ιδιαίτερη μνεία θα μπορούσε να κάνει κανείς για την μαχητική Πρόεδρο, η οποία είναι σίγουρο ότι θα προσφέρει πολλά στην προσπάθεια του Συλλόγου, για την αποτελεσματικότερη  επίτευξη των σκοπών του.

Είναι χρέος λοιπόν όλων ανεξαιρέτως των επαγγελματιών του νησιού,   να ενταχθούν στις τάξεις του Συλλόγου αυτού, με πνεύμα συνεργασίας και  συναδελφικότητας, προς την κατεύθυνση της από κοινού λύσης των προβλημάτων που απασχολούν κάθε επαγγελματική τάξη.

Η ανάρτηση του καταστατικού στο διαδίκτυο, θα βοηθούσε σίγουρα στην πλήρη ενημέρωση των επιθυμούντων την ένταξη, αλλά και στο αν και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει μέλος.

Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει κανείς επαγγελματίας να γυρίσει την πλάτη στην προσπάθεια αυτή, η οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι η πρωτοβουλία για την ίδρυσή του παραπάνω Συλλόγου καθυστέρησε  αρκετά.

Καμία σκοπιμότητα δεν πρέπει να αποτελέσει αρνητικό παράγοντα για την μη προσχώρηση κάθε επαγγελματία. Από την άλλη δε πλευρά είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει στην εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής, και σίγουρα θα έχει στο μέλλον  ωφέλιμα για όλους αποτελέσματα.

 

Λευτέρης Π. Κατωπόδης