Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Κληρώθηκαν οι πολίτες της επιτροπής χωρίς να συμμετάσχει κανένας από Λευκάδα !

Αναδείχθηκαν, με κλήρωση, τα μέλη – πολίτες της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Με την κλήρωση, για τον ορισμό των μελών – πολιτών που θα συμμετάσχουν στην ΕπιτροπήΔιαβούλευσης, άρχισε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, που γίνεται σήμερα στην Κέρκυρα.

Ποια μέλη – πολίτες κληρώθηκαν (κατά σειρά) για την Επιτροπή Διαβούλευσης

 

 1. Ορφανουδάκη Αναστασία του Εμμανουήλ ΠΕ Κέρκυρας
 2. Δομενίκου Ροσάριο του Παναγιώτη ΠΕ Κεφαλονιάς
 3. Πεβεράτος Μιχαήλ – Ευάγγελος του Σπυρίδωνος ΠΕ Κεφαλονιάς
 4. Ζωχιός Γεώργιος του Αναστασίου ΠΕ Κέρκυρας
 5. Κουλούρης Ιωάννης του Ανδρέα ΠΕ Κέρκυρας
 6. Κασίμης Δημήτριος του Θωμά ΠΕ Κέρκυρας
 7. Γρίβας Σπυρίδων του Ευσταθίου ΠΕ Ιθάκης
 8. Τουμάσης Γεράσιμος του Βασιλείου ΠΕ Κεφαλονιάς
 9. Κουβαράς Γεώργιος του Σωτηρίου ΠΕ Ιθάκης
 10. Δενδρινός Νικόλαος του Γερασίμου ΠΕ Ιθάκης
 11. Στραβοράβδης Διονύσιος του Παναγιώτη ΠΕ Κέρκυρας
 12. Μίαρης Πέτρος του Δημητρίου ΠΕ Κέρκυρας
 13. Παγκράτης Νικόλαος του Σπυρίδωνος ΠΕ Κέρκυρας
 14. Φιαμπόλης Σπυρογιάννης του Νικολάου ΠΕ Ιθάκης
 15. Πισκαρδέλη Ασπασία του Ιωάννη ΠΕ Ζακύνθου

Τι είναι η Επιτροπή Διαβούλευσης

Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης ως γνωμοδοτικό όργανο. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από τους Δημάρχους της Περιφέρειας, καθώς και από εκπροσώπους:

α) των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων,
β) των επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργανώσεων, συλλόγων και φορέων,
γ) των συνεταιριστικών οργανώσεων,
δ) της αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία υπάγεται η περιφέρεια,
ε) των κρατικών υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια,
στ) οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην περιφέρεια και
ζ) πολίτες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι τριάντα πέντε έως εξήντα μέλη.

Σε ποσοστό ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των μελών ορίζονται ως μέλη, μετά από κλήρωση και δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαβούλευσης

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης έχει ως αρμοδιότητα να:

α) Εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας.
β) Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου Περιφερειακού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο ή τον Περιφερειάρχη.
γ) Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

Η διατύπωση γνώμης από την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου.

Πηγή: Λευκαδίτικα Νέα