Ημερίδα TEE «Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης»

Φωτό & Βίντεο: Κανέλλος Κώστας