Δελτίο Τύπου Επαγγελματικού και Εμπορικού Συλλόγου Δήμου Μεγανησίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΓΑΝΗΣΙ 1/2/2012

Το Δ.Σ. του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ έχοντας απαρτία συνεδρίασε την 1ʰ Φεβρουαρίου 2012 συζήτησε και αποδέχτηκε τα παρακάτω θέματα.

 

1. Την εγγραφή στα μητρώα του συλλόγου 19 (δεκαεννέα) νέων μελών κατόπιν αιτήσεών τους

 

2. Την έναρξη ενεργειών με τρία κατ’ αρχήν πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες)—EUROBANK-Emboriki Bank-ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ— για τοποθέτηση στο Μεγανήσι μηχανισμού αυτομάτων τραπεζικών συναλλαγών (ΑΤΜ)

 

3. Την δημιουργία χάρτη προβολής όλων των επαγγελματιών του Μεγανησίου. Σε ό,τι αφορά το θέμα νούμερο τρία παρακαλούνται όλοι οι επαγγελματίες του νησιού και μέχρι την 30ʰ  Μαρτίου 2012 να συνεννοηθούν με τα μέλη του Δ.Σ καταθέτοντας την επωνυμία της επιχείρησής τους έτσι ώστε ο χάρτης να είναι πλήρης στις επαγγελματικές και εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Μεγανήσι.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΒΙΤΣΑΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ