Ημερίδα ΕΣΠΑ στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012, 16:00 Park Hotel, Γουβιά Κέρκυρας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων (ΔΕΠΙΝ) 2007-2013

Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 4.00 το απόγευμα στην αίθουσα Mediterraneo του ξενοδοχείου Park Hotel στα Γουβιά της Κέρκυρας, πραγματοποιείται η εκδήλωση απολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2007-2013, για το 2011.

Το Ε.Π. Ιονίων Νήσων υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων (ΔΕΠΙΝ) 2007-2013. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν η πορεία και τα αποτελέσματα που έχει η υλοποίηση του προγράμματος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μέχρι σήμερα καθώς και οι προοπτικές για την εξέλιξή του στα δύο χρόνια που απομένουν μέχρι την λήξη της προγραμματικής περιόδου (2013).

Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος (συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Η Ημερίδα είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενη/ο.

Πληροφορίες: τηλ 26613 60033/60040, mail ionia@mou.gr