Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου

Παράταση γα την εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαιρέτων κτηνοτροφικών μονάδων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

22/2/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τ.Κ 31083 – Μεγανήσι Λευκάδας
Τηλ: 2645361323 Fax: 2645361319
e-mail:boura.vasiliki@1419.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίες: κα Μπούρα Βασιλική

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Παράταση των διαδικασιών για την εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων κτηνοτροφικών μονάδων»

ΣΧΕΤ: Το αριθ. Πρωτ. 7459/1551/14-02-2012 έγγραφό της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας / Τμήμα Φυτ.και Ζωϊκής Παραγωγής.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, ενημερώνουμε όλους τους κτηνοτρόφους του Δήμου Μεγανησίου ότι πήρε παράταση μέχρι τις 30/06/2012 (ΦΕΚ 53/Β/2012), η κατάθεση δικαιολογητικών για εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων κτηνοτροφικών μονάδων που έχουν ανεγερθεί πριν τις 20-03-2003 και εφόσον δεν αντίκεινται στις χρήσεις γης και πληρούν υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς όρους.

Πηγή: Δήμος Μεγανησίου