Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου

Περιφερειακός Κατωμερίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ

24/2/2012

Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου άνοιξε η τελική συζήτηση για την διάνοιξη του Περιφερειακού Δρόμου Κατωμερίου. Σε σχέση με την υπάρχουσα μελέτη, έγιναν διάφορες τροποποιητικές προτάσεις οι οποίες υιοθετούνται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και αποτυπώνονται στο παρακάτω σχέδιο.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερομένους να μας καταθέσουν τις πιθανές ενστάσεις τους.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ

Πηγή: Δήμος Μεγανησίου