Στο 17,2% η ανεργία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων

«Καλπάζει» δυστυχώς η ανεργία στη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με την Ελλ. Στατιστική Αρχή τον Δεκέμβριο του 2011 καταγράφηκε στο 21%. Αξίζει να σημειωθεί πως η ανεργία στην αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, έφτασε το 17,2%.

Τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Δεκέμβριο του 2011 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.899.319 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.033.507 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.424.562 άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 334.445 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2010 (μείωση 7,9%) και κατά 1.950 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011 (μείωση 0,05%).

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 299.862 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2010 (αύξηση 40,9%) και κατά 3.920 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011 (αύξηση 0,38%). Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 71.414 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2010 (αύξηση 1,6%) και κατά 905 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011 (αύξηση 0,02%).

Ηλικιακά, η ανεργία πλήττει κυρίως τους νέους σε ηλικία 15- 24 ετών (51% τον Δεκέμβριο 2011 από 39% τον Δεκέμβριο 2010). Ακολουθούν, τα άτομα 25- 34 ετών (28,7% από 21%), 35- 44 ετών (17,9% από 12,2%) και 45- 54 ετών (15,8% από 10,1%). Εξάλλου, είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και στις ηλικίες 55- 64 ετών το ποσοστό της ανεργίας είναι πλέον διψήφιο (10,1% από 7,1% τον Δεκέμβριο 2010).

Η ανεργία παραμένει γένους θηλυκού. Στις γυναίκες ανήλθε σε 25,3% (από 18,7% τον Δεκέμβριο 2010) και στους άνδρες σε 17,7% (από 11,9%).

Η κατάσταση στις επτά νέες αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας, έχει ως εξής: Μακεδονίας- Θράκης 23,1% το Δεκέμβριο 2011, Αττικής 21,5%, Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων 17,2%, Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας 24,5%, Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας 21%, Κρήτης 17,7% και Αιγαίου 15,9%.

Πηγή: CorfuTime μέσω LefkadaNews