«Σίγησε» η παραδοσιακή φωνή της Ελλάδας, Δόμνα Σαμίου