Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Σύμβουλου Δήμου Μεγανησίου και κλήση αναπληρωματικού

Πηγή: