Ίδρυση και λειτουργία «Κοινωνικού Παντοπωλείου» στο Δήμο Λευκάδας

Την ίδρυση και λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου αποφάσισε χθες ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιου του δήμου Λευκάδας μετά από εισήγηση της αντιδημάρχου, Ζωής Σκιαδά.

Το κοινωνικό παντποπωλείο θα στεγαστεί σε κτίριο του δήμου και συγκεκριμένα στο πρωην γυμνάσιο θηλέων. Ο δήμος θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης και υγιεινής του χώρου και θα παρέχει στους δικαιούχους τυποποιημένα τρόφιμα, είδη βρεφανάπτυξης, είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας και γενικότερα είδη πρώτης ανάγκης. Οι προμήθειες των παραπάνω προϊόντων θα γίνονται κυρίως από το δήμο σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού αλλά θα προέρχονται και από δωρεές ευαισθητοποιημένων δημοτών, συλλόγων, σωματείων, εταιρειών, της εκκλησίας και νομικών προσώπων. Ο έλεγχος λειτουργίας του παντοπωλείου θα γίνεται από επιτροπή που θα αποτελείται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ένα δημοτικό σύμβουλο, και τον προϊστάμενο του τμήματος κοινωνικής πρόνοιας.

Το κοινωνικό παντοπωλείο θα λειτουργεί με το προσωπικό του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας αλλά και από τους εργαζόμενους στο «Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς και ομάδα εθελοντών.

ΟΙ αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση δωρεάν προϊόντων από το κοινωνικό παντοπωλείο θα κατατίθενται στο τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας .

Πηγή: LefkadaPress