Συμπεράσματα οργανωτικής επιτροπής Ημερίδας για την διαχείρηση υγρών αποβλήτων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Παρότι καταβλήθηκε η μέγιστη δυνατή προσπάθεια, δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει μια κοινή ανακοίνωση από τα 9 μέλη της οργανωτικής επιτροπής της Ημερίδας για τα υγρά απόβλητα που έγινε τον Μάρτη στο νησί μας. Οι υπογράφοντες καταθέτουν έτσι το παρακάτω κείμενο (το οποίο ουσιαστικά πρότεινε ο εκπρόσωπος της ΚΕΠ Μάκης Κατωπόδης στην επιτροπή και το οποίο αρχικά είχαν αποδεχτεί όλα τα μέλη), ως μια αντικειμενική καταγραφή της ημερίδας. Πρακτικά των παρουσιάσεων, καθώς και πλήρες ηχητικό αρχείο υπάρχουν και είναι στην διάθεση οποιουδήποτε τα ζητήσει.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

 Η ημερίδα για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων τον Μάρτη στο Μεγανήσι ολοκληρώθηκε και στέφθηκε με επιτυχία, τόσο οργανωτικά όσο και ουσιαστικά. Το επίπεδο των εισηγήσεων και του διαλόγου υπήρξε υψηλό, αποδεικνύοντας ότι με την συζήτηση και την κοινή δράση μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Σημεία που τονίστηκαν και από τους ομιλητές και από δημότες που πήραν τον λόγο (όχι με σειρά αξιολόγησης):

  • Για την υλοποίηση των έργων είναι απαραίτητη η κοινωνική αποδοχή.
  • Είναι τεχνικά αποδεκτή η χρήση των νερών της εξόδου από τον Βιολογικό για πότισμα καλλωπιστικών και άλλων δέντρων (όχι όμως φρέσκων λαχανικών), όμως είναι απαραίτητη η ύπαρξη ασφαλούς διάθεσης τους για την περίπτωση που αστοχήσει ο Βιολογικός για κάποιο διάστημα.
  • Αναπτύχθηκαν εναλλακτικές τεχνικές και μονάδες Βιολογικών. Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και οι μονάδες τύπου compact θεωρούνται ενδεδειγμένες, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εφόσον ενσωματώνουν όλες τις λειτουργίες σε μικρό χώρο.
  • Αναπτύχθηκαν οι διαδικασίες προετοιμασίας των φακέλων και οι δυνατότητες χρηματοδότησης. Παρότι δεν υπάρχουν πηγές χρηματοδότησης αυτή τη στιγμή, εντούτοις πρέπει να είμαστε έτοιμοι με τις μελέτες που απαιτούνται για όποτε προκύψουν προγράμματα (από το τρέχον ΕΣΠΑ ή οπουδήποτε αλλού).
  • Εκφράστηκε από δημότες η άποψη ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη κοινωνική αποδοχή στη πρόταση της σημερινής Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την χωροθέτηση των μονάδων και την διάθεση και χρήση των νερών της εξόδου από τον Βιολογικό.
  • Παρουσιάστηκε η  παλιά μελέτη που έγινε από το Δήμο το 2002 και επικαιροποιήθηκε το 2007.
  • Ο κος Τ. Μάντζαρης παρουσίασε μια τρίτη ενδιαφέρουσα πρόταση η οποία θεωρήθηκε άξια περαιτέρω μελέτης.

Ο Δήμαρχος συνοψίζοντας στο τέλος της Ημερίδας, πρότεινε την συγκριτική μελέτη (κόστους/οφέλους) εναλλακτικών προτάσεων μεταξύ:

1. Της πρότασης της Δημοτικής Αρχής.

2. Της παλιάς μελέτης που έγινε το 2002.

3. Της πρότασης του κου Τ. Μάντζαρη.

4. Όποιας σοβαρής και τεκμηριωμένης πρότασης κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

Η σημερινή γνώση της Δημοτικής Αρχής και των δημοτών, καθώς και η δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την τελική συζήτηση και την επιλογή της βέλτιστης λύσης. Σε κάθε περίπτωση, η κοινωνική αποδοχή είναι βασική προϋπόθεση για τη θετική εξέλιξη αυτού του μεγάλου έργου υποδομής για το Μεγανήσι.

Σημ: Το υλικό που παρουσιάστηκε στην ημερίδα και η ηχητική καταγραφή της έχουν ήδη σταλεί σε όλους τους αιρετούς.

Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής

Παναγιώτης Κονιδάρης

Πάνος Μάντζαρης

Γεράσιμος Πολίτης

Θοδωρής Γεωργιάδης

Δημήτρης Ζαβιτσάνος