Συμπεράσματα Αυγερινού Κων/νου, Καββαδά Κων/νου & Δάγλα Μαυρέτας για τη Ημερίδα διαχείρησης υγρών αποβλήτων

ΠΡΟΣ

Meganisi news

Meganisi Times

Πρόεδρο Συντονιστικής  Επιτροπής της Ημερίδας και μέλη


ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ημερίδα για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων τον Μάρτη στο Μεγανήσι ολοκληρώθηκε και στέφθηκε με επιτυχία, τόσο οργανωτικά όσο και ουσιαστικά. Το επίπεδο των εισηγήσεων και του διαλόγου υπήρξε υψηλό, αποδεικνύοντας ότι με την συζήτηση και την κοινή δράση μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Παρόλα αυτά δεν διαπιστώθηκε καλή θέληση απ’ όλα τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής, παρά τις συνεχείς προσπάθειες όλο αυτό το διάστημα ώστε τα συμπεράσματα της ημερίδας να απεικονίζουν όσα πραγματικά ειπώθηκαν και μόνον όσον αφορά τους προσκεκλημένους επιστήμονες .

Γι’ αυτό λοιπόν το λόγω τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής Αυγερινός Κωνσταντίνος , Καββαδάς Κωνσταντίνος και Δάγλα Μαυρέττα είμαστε αναγκασμένοι να ανακοινώσουμε χωριστά από τα υπόλοιπα μέλη τα συμπεράσματα της ημερίδας δεδομένου ότι δεν συμφωνούμε σε καμία περίπτωση με την απόκρυψη ή την διαστρέβλωση των όσων ειπώθηκαν  και ιδιαίτερα όσον αφορά την Κοινωνική Αποδοχή  και το αν υπάρχουν ή όχι πόροι χρηματοδότησης του έργου. Παρά λοιπόν τις συνεχείς συζητήσεις και πιέσεις μας διαπιστώθηκε μια εμμονή στο να μην γνωστοποιηθούν τα όσα ειπώθηκαν γεγονός που μας προβληματίζει.

 

                                                         ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

Σημεία που τονίστηκαν και από τους ομιλητές και από δημότες που πήραν τον λόγο (όχι με σειρά αξιολόγησης):

·        Για την υλοποίηση των έργων είναι απαραίτητη η κοινωνική αποδοχή.

·        Είναι τεχνικά αποδεκτή η χρήση των νερών της εξόδου από τον Βιολογικό για πότισμα καλλωπιστικών και άλλων δέντρων (όχι όμως φρέσκων λαχανικών), όμως είναι απαραίτητη η ύπαρξη ασφαλούς διάθεσης τους για την περίπτωση που αστοχήσει ο Βιολογικός για κάποιο διάστημα.

·        Αναπτύχθηκαν εναλλακτικές τεχνικές και μονάδες Βιολογικών. Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και οι μονάδες τύπου compact θεωρούνται ενδεδειγμένες, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εφόσον ενσωματώνουν όλες τις λειτουργίες σε μικρό χώρο.

·        Αναπτύχθηκαν οι διαδικασίες προετοιμασίας των φακέλων και οι δυνατότητες χρηματοδότησης. Παρότι δεν υπάρχουν πηγές χρηματοδότησης αυτή τη στιγμή, εντούτοις πρέπει να είμαστε έτοιμοι με τις μελέτες που απαιτούνται για όποτε προκύψουν προγράμματα (από το τρέχον ΕΣΠΑ ή οπουδήποτε αλλού).

·        Εκφράστηκε η άποψη ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη κοινωνική αποδοχή στη πρόταση της σημερινής Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την χωροθέτηση των μονάδων και την διάθεση και χρήση των νερών της εξόδου από τον Βιολογικό.

 

    Οι επιστήμονες που συμμετείχαν στην ημερίδα κατά βάση ανέπτυξαν τα εξής :

 

·        Κυριάκος  Προκοπίου (Προϊστάμενος Πολεοδομίας Λευκάδας :Παρουσίασε το Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων όπως αυτό ισχύει σήμερα στη χώρα μας.

·       Σαράντης  Γιαννούτσος  ( Αντιπλοίαρχος ):Παρουσίασε το ΕΣΠΑ 2007-2013, το επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΠΠΕΡΑΑ),το Γ’ ΚΠΣ. Εξήγησε τι είναι η Διαχειριστική Επάρκεια και τέλος συμπέρανε  ότι σήμερα δεν υφίσταται δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ λόγω της μη ύπαρξης ανοιχτών προσκλήσεων στο ΕΠΠΕΡΑΑ και κατέληξε στην εύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης τους οποίους και ανέφερε.

·       Μελετάκος  Πάνος : Παρουσίασε μια νέα Τεχνολογία την Μ2Renewables.

·       Ξενοφών Σταυρόπουλος ( Υδρογεωλόγος  -Περιβαλλοντολόγος): Ανέλυσε τον τρόπο επιλογής του χώρου εγκατάστασης και του αποδέκτη εκροών, την αξιολόγηση των συνθηκών φυσικού Περιβάλλοντος όπως περιοχές NATURA αλλά και τα γεωλογικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής, επίσης ανέλυσε την αξιολόγηση συνθηκών ανθρωπογενούς   περιβάλλοντος ,την ύπαρξη κοινωνικής  αποδοχής και τέλος τους αποδέκτες του επεξεργασμένου νερού, συμπεραίνοντας ως πιο ιδανική λύση την εκροή στην θαλάσσια περιοχή.

·       Φωτόπουλος  Φώτιος  ( Πολιτικός Μηχανικός ): Περιγράφει τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί  η χωροθέτηση μιας ΕΕΛ και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν έτσι ώστε να συνταχθεί μια Μελέτη Σκοπιμότητας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι παρόλο που η βέλτιστη τεχνικοοικονομικά λύση είναι πιθανό να μην έχει βρεθεί είναι βέβαιο ότι η λύση που προτάθηκε δεν έχει την απαραίτητη Κοινωνική Αποδοχή.

·       Ταρναράς  -Τσακουμής  (Μελετητές  της πρότασης  της Δημοτικής  Αρχής): Ανέλυσαν την μελέτη την οποία συνέταξαν για την  περιοχή ΄΄Ράχη΄΄ όσον αφορά  το Κατωμέρι – Βαθύ και για την περιοχή ΄΄Αγ. Νικόλαος΄΄  όσον αφορά το Σπαρτοχώρι.

·       Θερμός  Γεώργιος  ( Μελετητής  της  παλαιάς μελέτης του  2001): Ανέλυσε την μελέτη την οποία συνέταξε στην περιοχή ΄΄Διχάλι΄΄ για έναν ενιαίο Βιολογικό το 2001 και η οποία έφτασε στο στάδιο δημοπράτησης.

·       Ο κος Τ. Μάντζαρης  παρουσίασε μια τρίτη ενδιαφέρουσα πρόταση η οποία θεωρήθηκε άξια περαιτέρω μελέτης.

Ο Δήμαρχος συνοψίζοντας στο τέλος της Ημερίδας, πρότεινε την συγκριτική μελέτη (κόστους/οφέλους) εναλλακτικών προτάσεων μεταξύ:

1. Της πρότασης της Δημοτικής Αρχής.

2. Της παλιάς μελέτης που έγινε το 2002.

3. Της πρότασης του κου Τ. Μάντζαρη.

4. Όποιας σοβαρής και τεκμηριωμένης πρότασης κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η σημερινή γνώση της Δημοτικής Αρχής και των δημοτών, καθώς και η δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την τελική συζήτηση και την επιλογή της βέλτιστης λύσης. Σε κάθε περίπτωση, η κοινωνική αποδοχή είναι βασική προϋπόθεση για τη θετική εξέλιξη αυτού του μεγάλου έργου υποδομής για το Μεγανήσι.

Σημ: Το υλικό που παρουσιάστηκε στην ημερίδα και η ηχητική καταγραφή της έχουν ήδη σταλεί σε όλους τους αιρετούς.

 

Εκ των μελών της οργανωτικής επιτροπής

 

Αυγερινός Κωνσταντίνος

Καββαδάς Κωνσταντίνος

                                                                                          Δάγλα Μαυρέττα      

 Εστάλη στο MeganisiTimes 16 Μαίου 2012