Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου: Συνεδρίαση 13η (Έκτακτη) / 24-8-2012