Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου: Συνεδρίαση 13η (Έκτακτη) / 24-8-2012

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καταγγελία της σύμβασης Τουριστικού Καταφυγίου  Βαθέος