Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων

Πίνακας  αξιολόγησης και κατάταξης προτάσεων. Μεταξύ αυτών 3ο το e-meganisi

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων – Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, ανακοίνωσε σήμερα τον πίνακα κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, στον άξονα Προτεραιότητας: Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων, που αφορά υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη και ειδικότερα προβολή και δικτύωση.

Η δημόσια δαπάνη για το έργο αυτό ανέρχεται σε 2.800.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις αυτές έφτασαν τις 11 στον αριθμό, ενώ, μετά την πρώτη αξιολόγηση που έγινε, θετικά αξιολογήθηκαν οι 9 από αυτές.

Με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, θ’ ακολουθήσει η ενημέρωση των δικαιούχων, η υπογραφή συμφωνητικού αποδοχής των όρων για την εκτέλεση και, τέλος, η απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.

Πίνακας κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων