Ενημερωτική Ημερίδα για την στήριξη τοπικών προϊόντων στη Λευκάδα