Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου για βιολογικό

Αξιολόγηση  σεναρίων χωροθέτησης  ΕΕΛ και τρόπου, περιοχής διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων

6/11/2012


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΛ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥΣτα πλαίσια της διαβούλευσης για την χωροθέτηση των μονάδων βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων του Μεγανησίου, ο Δήμαρχος κάλεσε και ενημέρωσε τα Τοπικά Συμβούλια των οικισμών, για την μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης όλων των σεναρίων. Συμφωνήθηκε, μέχρι τέλους Νοεμβρίου, τα Τοπικά Συμβούλια να έχουν καταθέσει με ιεράρχηση τις προτάσεις τους.Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-10-12 ο Δήμαρχος στα πλαίσια της ενημέρωσης, δήλωσε ότι η εάν και εφόσον διαφανεί μια ευρύτατη κοινωνική συναίνεση σε κάποια από τις προτεινόμενες λύσεις, τότε το θέμα θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για οριστική απόφαση. Αν όμως, μέσα από τις διαδικασίες συζήτησης των Τοπικών Συμβουλίων, διαφανούν έντονα αποκλίνουσες απόψεις, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο θα καλεστεί να αποφασίσει την διαδικασία και τον τρόπο της οριστικής λήψης απόφασης. 

Ακολουθούν :